Antistatický kanystr, 60 l

Kód produktu (SKU):

  128037
Sdílet e-mailem
X
Antistatický kanystr, 60 l
2 179,00 Kč
2 636,59 Kč s DPH
Prodejní jednotka 1 kus

Popis

  • Antistatické nádoby s vysokou mechanickou pevností vhodné ke skladování a bezpečné přepravě benzínu, nafty, topných olejů a dalších druhů hořlavin.
  • Kanystry použitelné především do prostředí s nebezpečím výbuchu EX 1 a EX 2 i pro přepravu dalších nebezpečných látek.
  • Opatřen certifikátem UN dle předpisů ADR, RID, IATA-DGR, IMDG (Y) a prohlášení o shodě.
Prohlášení o shodě: Písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády. UN značení dle předpisů ADR, RID, IMDG, IATA-DGR: Takto označený výrobek je certifikován a vyhovuje mezinárodním předpisům pro balení a přepravu nebezpečného materiálu. UN značení specifikuje typ obalu, v němž jsou nebezpečné látky přepravovány, jeho charakteristiku a možnosti využití. ADR (Accord Dangereuses Route): Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřena dne 30. září 1957 v Ženevě, v platném znění. RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí. IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code): Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí. IATA-DGR (The International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations): Evropská d

Parametr

Informace o produktu Popis
Název produktu Antistatický kanystr, 60 l
Prodejní jednotka 1 kus
Stránka papírového katalogu 295
Parametr Popis
Kapacita (L) 60 L
Délka (mm) 330 mm
Šířka (mm) 390 mm
Výška (mm) 620 mm
Barva ČERNÁ
Materiál plast
Hmotnost (g) 3.5 g
Ø otvoru (mm) 5.8 mm