Jak si nasadit chirurgickou roušku

Umyjte si ruce

Dříve než se roušky dotknete, důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Když si ruce namočíte a použijete mýdlo, musíte si je nejméně dvaceti vteřin vzájemně mnout, a teprve pak opláchnout.

K utření rukou vždy používejte jednorázové papírové ručníky a po použití je vyhoďte.

Zkontrolujte roušku

Když vytáhnete novou roušku z krabice, prohlédněte si ji, zda není poškozená a nejsou na ní díry nebo trhliny. Vidíte-li nějaký problém, roušku vyhoďte a vyberte si z krabice novou.

Natočte roušku správným směrem

Aby tento prostředek co nejlépe odpovídal tvaru obličeje, jeho horní část je zpravidla pevnější, abyste si ji mohli ohnout kolem nosu. Než si roušku nasadíte na obličej, ujistěte se, že tato část je nahoře.

Nasaďte si roušku na obličej správnou stranou

Vnitřní strana roušky je bílá, vnější strana má obvykle jinou barvu. Než si roušku nasadíte na obličej, ujistěte se, že bílá strana je směrem k obličeji.

Upravte si pásku na nose

Nyní, když máte roušku na obličeji, stiskněte pomocí ukazováčku a palce pevnou část roušky nahoře a vytvarujte ji kolem nosu.

Upravte si roušku podle potřeby

Jakmile máte roušku nasazenou, upravte si ji tak, aby vám pokrývala tvář a ústa a spodní okraj aby pokrýval bradu.

Při snímání roušky postupujte opatrně

Obecně platí, že byste se při snímání roušky měli dotýkat pouze jejích okrajů, poutek nebo spon. Nedotýkejte se části, která vám pokrývá ústa a nos, protože může být kontaminovaná.

Smyčky: Uchopte smyčky rukama a sejměte je z uší.