Bezpečně označte všechna riziková místa a předměty

Bezpečnostní značení je tvořeno zejména bezpečnostními tabulkami a piktogramy. Jejich cílem je snížit nebezpečí pracovních úrazů na minimum. Tyto intuitivní, dobře viditelné a (v rámci Evropy) univerzální prvky usnadňují nejen pohyb zaměstnanců a návštěvníků, ale i práci záchranářů.

Zvolte tabulky vyhovující normě ISO 7010 a získejte bezpečnostní značení, které je stejné ve všech zemích Evropské unie. Účelem nové normy ISO 7010 je harmonizovat tvar a barvu jednotlivých bezpečnostních prvků a rovněž podobu grafických symbolů. To přispívá k vytvoření nových bezpečnostních tabulek a piktogramů, které jsou čitelné a srozumitelné pro všechny.