Pravidla akce "Nadělujeme dárky"

Akce „Nadělujeme dárky“ je platná pouze v období od 1. 11. 2019 do 11. 1. 2020.

  • Nárok na dárek v akci vzniká pouze v případě, že bude v období trvání akce odeslána řádná objednávka s příslušnou hodnotou, ve které bude uveden kód kupónu daného dárku. Pro vznik nároku na dárek musí mít jedna objednávka minimální hodnotou (v Kč bez DPH) odpovídající dle podmínek akce konkrétnímu dárku. Hodnoty jednotlivých objednávek nelze sčítat, ale pro vznik nároku na dárek je vždy rozhodná pouze hodnota jedné objednávky.
  • Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, součásti které byl Zákazníkovi poskytnut dárek, pak je Zákazník povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Darovací smlouva mezi společností MANUTAN s.r.o. a Zákazníkem je uzavřena s podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti. Pokud Zákazník nevrátí dárky zpět, bude hodnota těchto nevrácených dárků posuzována jako bezdůvodné obohacení Zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má MANUTAN s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
  • Dárky nemusejí být dodávány společně se zbožím, ale budou průběžně dodávány spolupracující agenturou, nejpozději však do 31. 1. 2020.
  • Dárkový poukaz v hodnotě 1 500 Kč (bez DPH) lze uplatnit pro následující objednávky (nikoliv na objednávku, ze které na něj vzniká nárok) a má omezenou platnost do 31. 3. 2020.
  • Společnost MANUTAN s.r.o. si vyhrazuje právo akci kdykoliv upravit nebo zrušit.
  • Kupón nelze kombinovat s jinými kupóny, výprodejem, nabídkovou slevou nebo náhradním plněním.
  • Kupón nelze uplatnit na již potvrzené objednávky.
  • Případné reklamace na dárky je nutno uplatnit přímo u spolupracující agentury obchodní společnosti Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava (www.zmgroup.cz).