Prevence a hygiena

Roušky, respirátory a štíty

Dezinfekce na ruce

Osobní ochrana a testování

Mytí rukou

Úklidy a odpady

Ochranné zóny

Obaly a uskladnění

Značení