Jaká je správná teplota na pracovišti v roce 2023

Jak se promítla energetická krize do předpisů stanovujících minimální teplotu na pracovišti? Skutečně teď budeme všichni v práci mrznout? Není to tak horké, jak to vypadá. Přečtěte si, jaké jsou nejnižší povolené teploty na pracovišti nebo na co máte nárok, pokud maximální teplota v kanceláři překročí povolené limity.

Jaká je správná teplota na pracovišti v roce 2023

Minimální a maximální teplota na pracovišti pro pracovní třídy

Nejnižší a nejvyšší povolenou teplotu na pracovišti upravují předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci (BOZP) – konkrétně nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Jde o poměrně komplikovaný předpis — pokud se v něm chcete zorientovat, držte se následujících pravidel:

 • Povolené teploty se liší podle zařazení do tzv. tříd práce, určujících fyzickou namáhavost práce. Čím vyšší třída, tím silovější práce.
 • Minimální i maximální teplota je stanovena v různých výších pro různé třídy práce. 
 • Čím vyšší je míra fyzické zátěže při práci, tím nižší je přípustná minimální teplota na pracovišti.
 • Při vysoké fyzické zátěži je potřeba hlídat si také maximální teplotu na pracovišti.
 • Teplota místností, kde se pracuje, je stanovena vyšší, než teplota v místnostech, které jsou používané pouze nárazově (např. šatny nebo umývárny).

Tříd práce je celkem osm. Zjednodušeně je lze popsat takto:

Třídy práce – popis | Manutan

Předpisy BOZP stanovují minimální a maximální teploty pro jednotlivé třídy práce, uvedené v následující tabulce. Teploty uvedené v tabulce jsou platné od začátku topné sezony 2022/2023 a reflektují snížení minimálních teplot v důsledku energetické krize, vyvolané válkou na Ukrajině. V závorce pro srovnání uvádíme minimální teplotu, platnou v předchozích letech.

Tabulka teplotních limitů pro třídy práce

Limity pro minimální a maximální teplotu na pracovišti

Minimální teplota na pracovišti je nejnižší přípustné minimum. Jak je vidět z tabulky, ke snížení minimální teploty na hlavním pracovišti došlo pouze u dvou tříd práce a pouze o dva stupně. 

Pro zázemí, ve kterém se nepracuje, jsou minimální teploty povoleny nižší. Tyto teploty vláda svým opatřením proti energetické krizi snížila ještě výrazněji. Jde o prostory využívané nárazově a předpokládá se, že výraznější snížení teplot v nich neovlivní komfort ani zdraví pracovníků.

Minimální a maximální teploty pro pracovní zázemí

Když teplota na pracovišti klesne pod minimální povolený limit

Pokud teplota na pracovišti klesne pod 10 oC, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci teplý pracovní oděv. Pokud se teplota na pracovišti dostane pod 4 oC, musí zaměstnavatel zaměstnance vybavit rukavicemi a teplými pracovními botami.

Pokud zaměstnanec pracuje v prostředí, kde je méně než 4 oC, má nejpozději po 2 hodinách nárok na 10minutovou přestávku v ohřívárně. Na podobnou zdravotní přestávku má zaměstnanec nárok, jestliže pracuje se studeným materiálem (pod 10 oC) a nemůže k práci použít rukavice – pak má po ukončení této práce nárok na 5minutovou pauzu na prohřátí rukou.

Zaměstnanci pracující v prostorách, kde je teplota 4oC a nižší, mají nárok na tzv. ochranný nápoj – měli by mít k dispozici alespoň půl litru teplého nápoje během standardní osmihodinové směny. 

Předpisy BOZP pak stanoví další omezení pro práci v chladu a mrazu: 

 • Souvislá práce v prostorech s teplotou od 4 oC do -10 oC nesmí přesáhnout 2 hodiny
 • Pokud by teplota na pracovišti byla ještě nižší (od -10 oC do -20 oC), nesmí zde zaměstnanec pracovat déle než hodinu
 • Při teplotách od -20 oC do -30 oC se tato doba zkracuje na 30 minut
 • Práce v prostředí pod -30 oC je povolena jenom, pokud jde o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví a při živelných nebo mimořádných událostech.
 • Klesne-li teplota pod -10 oC, nesmějí se provádět takové práce, při nichž hrozí pád z výšky.
 • V třeskutých mrazech pod -15 oC není povoleno kácet stromy.
 • Je zakázáno manipulovat s tabulemi skla ve venkovních prostorách, kde se teplota pohybuje pod -5 oC.

Maximální teplota na pracovišti

Co dělat v případě, že je teplota na pracovišti nekomfortně vysoká? Pokud teplota na nevenkovním pracovišti překračuje zákonné limity, je zapotřebí ji snížit – nejčastěji klimatizací. Pokud nemáte klimatizaci v prostorách instalovanou, řešením může být mobilní klimatizační jednotka

Dejte si ale pozor, aby rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v klimatizované místnosti nepřesáhl 5–⁠6 oC. Nejde o čistě zdravotní doporučení – takto používání klimatizace upravují předpisy BOZP.

Ochranné nápoje

Pokud teplota na pracovišti překročí povolené limity, mají zaměstnanci nárok na na ochranný nápoj – v tomto případě studený. Měl by to být nápoj, který doplní nejen tekutiny, ale také minerály, jež zaměstnanec vypotil. Neměl by obsahovat víc než 6,5 % cukru a maximálně 1 % alkoholu (pro mladistvé zaměstnance 0 %). 

Ideálním ochranným nápojem do horkého prostředí je minerální voda. Zaměstnanec na ni má nárok v takovém množství, které odpovídá 70 % ztrátám tělesných tekutin během osmihodinové směny. Jinými slovy – čím více se člověk v práci potí, tím více minerální vody by měl od zaměstnavatele dostat. 

Maximální teplota v kanceláři

Výjimkou z těchto pravidel jsou zaměstnanci, kteří nepracují fyzicky – zaměstnanci třídy I (práce v kanceláři) a třídy IIa (např. pokladní). U těch se předpokládá, že vzhledem k nízké tělesné aktivitě nemá zvýšená teplota na nevenkovním pracovišti negativní vliv na zdraví. Zaměstnavatel je v tomto případě povinen přijímat opatření ke zvýšené ochraně zdraví zaměstnanců (klimatizovat nevenkovní pracoviště a poskytnout ochranné nápoje) až tehdy, pokud maximální teplota na pracovišti překročí 36 oC.


Další články, které vám pomohou