Průvodce nakupováním: Ekologicky šetrné balení Manutan

Po celém světě roste snaha o ochranu životního prostředí. Všichni jsou stále ohleduplnější k životnímu prostředí, protože společným cílem je ochrana planety a jejích přírodních zdrojů. Například používání ekologicky šetrných obalů by se mělo stát samozřejmostí, zejména v rámci podnikání. Plast, sklo, karton, papír, dřevo: jaký je nejlepší ekologicky šetrný materiál pro obaly? Zde je náš průvodce nakupováním, který vám pomůže vybrat ekologicky šetrné balení.

Young hispanic man ecommerce business worker holding packages and using smartphone at office
Young hispanic man ecommerce business worker holding packages and using smartphone at office

Co znamená ekologicky šetrné balení?

Ekologicky šetrné balení je recyklovatelné. Recyklovatelné obaly jsou vyrobeny z materiálu, který je možné znovu použít. Tento typ obalu je nazýván „ekologicky šetrným“, protože šetří životní prostředí opakovaným použitím materiálu místo jeho likvidace. Používání recyklovatelných obalů je efektivním způsobem ochrany přírodních zdrojů, snižuje množství odpadu a tím i úroveň znečištění.

Jak zjistím, že je obal recyklovatelný?

Každodenně používané výrobky a obaly jsou opatřeny různými logy. Díky těmto symbolům můžeme poznat, co je recyklovatelné a co nikoliv.

Jaké jsou symboly recyklace?

Pro přijetí správného ekologického přístupu a učinění správných rozhodnutí musíte být informováni o významu jednotlivých symbolů recyklace. Jedná se o loga uvedená na každodenně používaných výrobcích a obalech.

01Zelená tečka znamená, že podnik vyrábějící obal nebo výrobek je partnerem evropského schématu ekologických obalů zastřešený směrnicí o obalech a obalových odpadech – 94/62/EC.
02Symbol Möbiovy páska označuje recyklovatelný obal.
03a03bÚčelem těchto dvou symbolů je informovat spotřebitele o procentuálním podílu recyklovaných surovin použitých při výrobě daného obalu nebo výrobku.
04Účel tohoto loga je vzdělávací: jednoduše vybízí spotřebitele, aby vyhodili svůj odpad do koše.
05Obal nebo výrobek s tímto logem nevyhazujte do klasického odpadkového koše, ale do speciálního kontejneru na tříděný odpad.
06Tento symbol je uveden na veškerých recyklovatelných obalech, jeho uvedení je totiž povinné.
07Toto logo informuje spotřebitele o složení plastového obalu uvedením akronymu materiálu a jeho kategorie. Číslo udává konkrétní typ použitého plastu.
08Tento symbol je určený pro skleněné obaly a vybízí k jejich recyklaci.
09Tímto logem jsou opatřeny veškeré recyklovatelné hliníkové obaly.
10b10aTyto ekoznačky udávají, že obal splňuje náročná kritéria zaměřená na snížení ekologické stopy.

Jaký plast nelze recyklovat?

Plast je nejobtížněji recyklovatelným materiálem. Protože je většina obalů plastová, pro výběr recyklovatelných obalů je nezbytné znát alespoň jejich složení. Proto byl zaveden systém přidělující plastům kód od 1 do 7.

Tyto kódy umožňují identifikovat parametry a vlastnosti různých typů plastů a pomáhají nám zjistit, které plastové obaly jsou recyklovatelné. Existují 4 skupiny plastů: PP (polypropylen), PET (polyethylentereftalát), HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) a LDPE (polyethylen s nízkou hustotou).

Například polyethylentereftalát, který se používá k balení produktů, jako jsou láhve na nealkoholické nápoje nebo láhve na olej, je plast kategorie 1, tedy 100% recyklovatelný.

Dříve nerecyklovatelný polystyren (PS) je nyní také plně recyklovatelný. Zajímavý vývoj, tento materiál je totiž hojně používán.

Jaký obal je nejekologičtější?

Použití ekologicky šetrných obalů vyžaduje dobrou znalost výrobních surovin a jejich recyklovatelnosti.

Ekologicky šetrné balení a chování

Dnešním trendem je zero waste, tedy nulový odpad. S ohledem na tuto skutečnost proto stále více řetězců s potravinami nabízí prodej volně ložených produktů k odnosu v sáčcích ze silného papíru. Cílem je povzbudit zákazníky, aby přestali používat plastové sáčky, nebo aby si v lepším případě přinesli vlastní nádobu.

Manutan nabízí ekologicky šetrné obaly; rozhodli jsme se totiž podílet se na ochraně životního prostředí. Pro více informací si přečtěte našeho průvodce nakupováním ekologicky šetrných výrobků do kanceláří a skladů.

Jaké obaly představují nejmenší znečištění?

Nejméně znečišťují obaly, které jsou nejsnáze recyklovatelné nebo kompostovatelné, protože jsou biologicky rozložitelné. Níže je uveden seznam nejekologičtějších obalů pro zachování udržitelného rozvoje.

Dřevo

Dřevěné obaly nejméně poškozují životní prostředí. Důvod je prostý: tento typ obalů lze nejlépe recyklovat a jeho výroba má nejnižší environmentální dopad.

Sklo

Sklo se vyrábí z přírodních materiálů, jako je písek, vápenec a uhličitan vápenatý. Dá se donekonečna recyklovat, což je jeho největší výhodou. Na druhou stranu vyžaduje jeho výroba, doprava a recyklace značné množství energie. Díky neomezené možnosti opakovatelného použití však zůstává zajímavým ekologicky šetrným obalem.

Kov

Výhodou kovu je jeho snadná recyklace, která vyžaduje relativně málo energie. Z kovových obalů lze navíc vyrobit nové výrobky, jako je sud s utěsněným víkem nebo repasovaný sud s volným víkem, které nabízí Manutan.

Rovněž hliník, hojně používaný pro balení potravin, je 100% recyklovatelný a neztrácí své fyzikálně-chemické vlastnosti. Přestože je elektrická energie potřebná pro počáteční výrobu velmi vysoká, na recyklaci hliníku připadá pouze 5 % této spotřeby.

Plast

Plast má pověst velmi znečišťujícího materiálu. Bylo však vynaloženo značné úsilí pro zajištění jeho účinné recyklace. Proto je nutné věnovat pozornost logům na plastových obalech, které předepisují ekologicky šetrné chování. Plastové obaly Manutan pro přepravu produktů, jako jsou bublinková fólie, desky na dokumenty, a také recyklované skladovací nádoby jsou dokonalými příklady lepšího využití plastů.

Proč je dobré používat kartonové obaly?

Kartony nebo obálky a obaly ze silného papíru jsou většinou vyrobeny ze dřeva. Jejich výhodou je tedy snadná recyklace. Kartonové obaly mohou být navíc recyklovány opakovaně. Díky neustálému pokroku v recyklaci lze nyní znečištěné krabice od potravin vyhazovat do třídicích nádob vyhrazených pro kartonové obaly, protože je lze recyklovat i ve znečištěném stavu. Pořizovací cena kartonových obalů je sice stále o něco vyšší než je cena plastových, ale stále jsou cenově výhodnější než čistě přírodní materiály, jako je bambus, vlákno z cukrové třtiny nebo kukuřičný škrob.

Manutan nabízí kvalitní kartonové obaly, které jsou šetrné k životnímu prostředí, například kartonové krabice s jednoduchým vroubkováním, kartonové krabice s dvojitým vroubkováním nebo odolné lepenkové palety pro přepravu nejrůznějších výrobků.

Dobrá praxe v oblasti ekologicky šetrného balení

Kromě výběru vhodného obalového materiálu by měly být přijaty ekologické postupy snižující uhlíkovou stopu:

  • Snižte velikost a hmotnost obalů, zejména při přepravě, a vyvarujte se co nejvíce prázdných míst v obalech;
  • Odstraňte zbytečné obaly. Nadbytečný materiál, jehož účelem je zvýšit atraktivitu obalu nebo jeho praktičnost, vytváří jen další odpad, znamená tedy více třídění a znečištění;
  • Vyberte správné dodavatele obalů: stále více z nich pracuje s materiály, které mají ekologický certifikát.

Je tedy možné používat výhradně ekologicky šetrné obaly a zavést postupy vedoucí k udržitelnému rozvoji, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo kvality. Učinit významné kroky ve prospěch životního prostředí v žádném případě neznamená, že se musíte zříci spokojenosti spotřebitelů; můžete tedy s klidem pokračovat ve svých aktivitách.