.

Průvodce nakupováním: Nové ekologicky šetrné výrobky pro vaši kancelář a sklad

Strategie CSR spojená s politikou udržitelného zásobování předpokládá zaměření pozornosti na profesionální vybavení firmy. Certifikovaných ekologických výrobků vyrobených z recyklovaných nebo dokonce použitých materiálů je stále více, je tedy snadné vybavit celý obchod nebo firemní prostory tak, aby byla snížena ekologická stopa.

KD7_2244_d(83).jpg
warehouse worker driver in uniform loading cardboxes by forklift stacker loader

Jak vybrat ekologicky šetrné výrobky?

Ekologicky šetrné výrobky mají snížený dopad na životní prostředí během celého životního cyklu (návrh, přeprava, použití, ekologická likvidace). Jejich design může být certifikován ekologickou značkou uznávanou na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni. Nezávislé orgány pravidelně kontrolují dodržování ekologických a výkonnostních kritérií těchto produktů.

V rámci svého udržitelného zásobování nejprve vyberte zodpovědné dodavatele, kteří plní požadavky norem ISO 26000ISO 14001 . Prvním krokem k zavedení strategie odpovědného zásobování v souladu s vaší politikou CSR je upřednostnění certifikovaných výrobků. Například značení evropskou ekoznačkou usnadňuje identifikovat výrobky s omezeným dopadem na životní prostředí. Značka může být udělena široké kategorii výrobků: od papírenského zboží přes barvy, včetně ekologicky šetrného kancelářského nábytku až po výrobky osobní hygieny, jako jsou například utěrky. Ověřte přítomnost těchto značek na obalu nebo na štítku výrobku, poté můžete objednávat se zavřenýma očima!

Výběr recyklovaných výrobků, vstřícné gesto pro planetu

Díky pokročilé recyklaci nyní máme k dispozici téměř nekonečné množství recyklovaných výrobků. Ať už jsou vyrobeny z plastu, papíru, skla, kartonu nebo kovu, všechny dokonale splní vaše očekávání a jsou robustní, estetické a snadno použitelné. Můžete je použít na všech pracovištích.

Ve skladech mohou být dodávky zabalené do recyklovaného papíru, recyklované bublinkové fólie nebo recyklovaných kartonových krabic přepravovány na vozících, paletách a v plastových nádobách, které jsou rovněž z recyklovaného materiálu.

Recyklované výrobky mohou být použity také v kancelářských prostorách. V domácích kancelářích i ve firemních prostorách mohou být všechny kancelářské nezbytnosti, jako jsou šanony a rozdělovače, držáky na tužky, balíky papíru, zarážky na knihy, stojany na časopisy, poštovní schránky, pořadače na dopisy, sešity, obálky, nůžky a sešívačky, také vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Zapomenout bychom neměli ani na odpočinkové zóny, kde mohou být lavičky, sedačky a dokonce i velmi pohodlné piknikové stoly z recyklovaného plastu.

Samozřejmě byste měli pro zvýšení podílu tříděného odpadu vybavit svá pracoviště odpadkovými koši na třídění. Protože jsou ekologicky šetrné výrobky navrženy pro použití v oběhovém hospodářství, je možné recyklovat jejich obaly a na konci životního cyklu i samotné zařízení.

Jako poznáte, zda je obal recyklovatelný? Symbolem je Möbiova páska: je jedním z nejznámějších symbolů recyklace v Evropě. Je-li doplněna číslem, znamená to procentuální podíl recyklovaného materiálu použitého pro výrobu obalu. Šipky zaručují recyklovatelnost zboží.

Certifikace TÜV zase značí biologicky odbouratelné a přírodní výrobky zařazené do jednotlivých kategorií. Recyklovat lze i kov: logo organizace Metal Packaging Europe je jedním ze způsobů identifikace tohoto typu balení. Podobně je symbol „Alu“ orámovaný dvěma šipkami přiřazen k výrobkům obsahujícím recyklovatelný hliník. Výběrem ekologicky šetrného balení přispíváte k dodržování své politiky CSR.

Pokud chcete ještě více snížit množství svého odpadu, dejte výrobkům druhou šanci. V rámci ekologického a udržitelného přístupu v současné době roste nákup repasovaných výrobků. Upřednostňování použitého zboží je motivováno snahou o zvýšení udržitelnosti; za zamyšlení stojí jeho začlenění do politiky ochrany životního prostředí.

Odpovědná spotřeba energie

V dalším kroku se musíme zaměřit na energie a na opatření vyplývající ze strategie ochrany životního prostředí. Ve skutečnosti je možné ušetřit energii, aniž bychom ji museli dávkovat. Toho lze dosáhnout používáním LED osvětlení a žárovek. Nejen, že významně snižují spotřebu, ale navíc mají obzvlášť dlouhou životnost.

Cenným spojencem je také solární energie. LED solární nabíjecí lampy nebo solárně napájené LED svítilny mohou osvětlit venkovní prostory bez plýtvání nebo zbytečného zvyšování vašich fixních nákladů na elektřinu.

Pro nabíjení počítačů, chytrých telefonů a tabletů je možné využít také solární sady a USB nabíjecí stanice vybavené solárními panely. Pro ostatní elektronické zařízení jsou nezbytným doplňkem recyklované a dobíjecí baterie.

Sady pro měření spotřeby elektřiny, teploměry nebo sady pro měření spotřeby vody vám pomohou sledovat spotřebu vody, elektřiny a tepla ve vašich prostorách.

Odpovědné čisticí prostředky

Nejen během epidemie, ale i v normálních dobách, je důležité udržovat ve vašich prostorách maximálně hygienické podmínky. To znamená zavést zejména odpovědný úklid, který zahrnuje:

  • Snížení spotřeby zdrojů (voda, energie atd.);
  • Upřednostnění ekologicky certifikovaných výrobků
  • Zabránění poškození životního prostředí a zdraví použitými výrobky;
  • Upřednostňování opakovatelně použitelných utěrek;
  • Omezení vzniku odpadu upřednostňováním koncentrovaných výrobků.

Úklid lze provádět s omezením environmentálního a sociálního dopadu. Odvápňovací prostředky pro sanitární zařízení, odmašťovací prostředky pro průmyslové kuchyně, víceúčelové čističe, alkalické čističe podlah atd. Ujistěte se, že používáte ekologicky certifikované výrobky v koncentrovaném složení, a to v souladu s výstrahou před nebezpečím.

Svým úklidovým pracovníkům poskytněte vozíky vyrobené z recyklovaného plastu, doplněné držáky na recyklovatelné pytle na odpad.

Existuje mnoho pomůcek pro úklid vyrobených z recyklovaného materiálu. Stále větší počet vysavačů pro průmyslové použití je například vyroben s důrazem na ochranu životního prostředí. Tyto inovativní modely mají obecně prachový sáček z recyklovaného papíru a zásobník z recyklovaného plastu, anebo mají sníženou spotřebu elektrické energie.

Ekologicky šetrný dřevěný kancelářský nábytek

Dřevo je stále velmi oblíbeným materiálem pro výrobu profesionálního vybavení. Nabízen je ekologicky šetrný kancelářský nábytek, policové systémy, palety, bambusové lavice a zasedací stoly; ujistěte se však, že jsou všechny výrobky certifikované.

Při nákupu tohoto typu výrobků vyvstává otázka kácení lesů a dopadu odlesňování na naši planetu. Chcete-li i nadále používat tento robustní materiál a zároveň chránit životní prostředí, zvolte produkty nesoucí označení FSC (Forest Stewardship Council) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Tyto mezinárodní certifikace zaručují, že dřevo použité při výrobě označených výrobků pochází z udržitelně obhospodařovaného lesa, přičemž provozovateli ukládají určitá specifická omezení, jako například:

  • Zachování biodiverzity lesa;
  • Kontrolu aktivity (obnova lesa, ochrana půdy a vody atd.);
  • Respektování místní populace.

Výrobek, jehož dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaného lesa, však nemusí být nutně ekologicky šetrný. Při nákupu si proto ověřte, zda je výrobek certifikován národní nebo evropskou značkou, která zaručuje jeho odpovědný design.

Národní normy jako NF ve Francii nebo GS v Německu certifikují výrobu zařízení šetrných k životnímu prostředí. Ekologicky šetrný kancelářský nábytek tak může být vyroben z odolných materiálů a je přitom vyráběn technologiemi zajišťujícími snižování spotřeby použitých surovin. Přítomnost ekologické certifikace.

Měli byste také pamatovat na to, že můžete v rámci oběhového hospodářství své dřevěné výrobky recyklovat. Některé továrny navíc využívají „odpad“ vznikající při výrobě nábytku, např. dřevní štěpku, jako palivo pro své kotelny.