Společenská odpovědnost firem: klíč k úspěšné CSR strategii

Zachování zdrojů a udržení globálního oteplování pod hranicí Pařížské dohody lze dosáhnout pouze se zapojením a aktivitou všech hospodářských subjektů. V tomto ohledu je společenská odpovědnost podniků důležitější než kdy dřív.

Hand holding light bulb with power plug and show trees, renewable energy icons with sustainable development.

Udržitelný rozvoj je jen jednou z mnoha výzev. Inkluze, rozmanitost, smysluplnost práce každého člověka, etické a odpovědné nakupování činí ze strategie CSR podniku sociální a environmentální záležitost. Co je tedy přístup CSR? Proč společnostem a jejich zainteresovaným stranám pomůže, když jej začlení do svého řízení a správy? Odpovědi naleznete v tomto článku a v dokumentu ke stažení na konci stránky.

Co je to strategie CSR?

Evropská komise definuje společenskou odpovědnost jako zohledňování sociálních a environmentálních otázek, které vyplývají z podnikatelské činnosti společnosti a z její interakce se zúčastněnými stranami.

Norma ISO 26000, zavedená v roce 2010, pomáhá společnostem realizovat jejich strategii CSR. Konkrétněji se zabývá výzvami a postupy, které by měly přijmout v rámci svého řízení, správy nebo svých výrobků a služeb. V roce 2017 byla tato norma doplněna o normu ISO 20400 týkající se udržitelného zadávání veřejných zakázek. Tyto normy jsou klíčem k realizaci kroků na podporu rozvoje a začleňování. Stále častěji se však využívají také k hodnocení činnosti podniků, které si již nemohou dovolit je ignorovat.

Součástí této strategie se stávají i evropské vlády, které požadují prokazatelné důkazy. Od roku 2014 musí podle evropské směrnice podniky s více než 500 zaměstnanci podávat zprávy o tom, co udělaly v oblasti sociální odpovědnosti, a to prostřednictvím prohlášení o mimofinanční výkonnosti (DPEF).

Některé země jdou ještě dál. Například Francie od roku 2017 požaduje povinnost bdělosti. Týká se to francouzských podniků s více než 5 000 zaměstnanci i těch, které mají ve Francii více než 10 000 zaměstnanců.

Přečtěte si rozhovor se Samiyou Sahridjovou, zaměstnankyní skupiny BIC, která vysvětluje závazky společnosti a důvody, proč se CSR zrychluje.

Proč zaujmout přístup k CSR?

Nad rámec vládních povinností by začlenění CSR do správy a řízení nemělo být vnímáno jako trest. Naopak, její začlenění do vašeho řízení a managementu je vynikajícím způsobem, jak budovat inkluzivnější svět, který více respektuje životní prostředí a zdroje, aniž byste ztratili cokoli ze své atraktivity pro spotřebitele a na trhu práce.

Přizpůsobení se novým očekáváním spotřebitelů

Nejen podniky orientují svou organizaci a řízení na udržitelný rozvoj a ochranu zdrojů. Také široká veřejnost si tyto otázky více uvědomuje. Navíc se postupně vytrácí představa, že odpovědnost za životní prostředí je omezena pouze na jednotlivce. Podle evropské studie společnosti Oney o udržitelné spotřebě dokonce 90 % spotřebitelů očekává, že značky budou mít pro své výrobky nebo služby proaktivní strategii, která lidem pomůže spotřebovávat udržitelnějším způsobem.

Budování loajality zákazníků

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, pravidla spotřeby se mění a lidé podnikají praktické kroky ke změně svých spotřebních návyků. Více než 80 % Evropanů proto tvrdí, že jsou připraveni se zavázat, pokud jde o následující otázky:

  • Snížení množství odpadu;
  • Volba odolných elektronických zařízení namísto nejmodernějších modelů;
  • šetřit energetické zdroje (vodu, elektřinu a pohonné hmoty);
  • snižování množství plastových obalů a výrobků;
  • nákup ekologických, místních a sezónních produktů;
  • učení se určitým dovednostem, jako jsou opravy, vaření, renovace atd.

Je tedy logické předpokládat, že zákazníky si udrží ty společnosti, které jim nabídnou výrobky nebo služby pomáhající přispívat k udržitelnému rozvoji a ochraně zdrojů.

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, přečtěte si celý náš článek o CSR jako hnací síle zákaznické loajality.

Zvýšení atraktivity na trhu práce

Pro uchazeče o zaměstnání se sociální a environmentální angažovanost společnosti z hlediska jejího řízení stává stále častěji kritériem výběru. Už nehledají jen stabilní situaci s dobrým platem a věcnými výhodami. Zaměstnanci, zejména mladší generace, hledají smysl svého profesního života.

Co znamená smysluplná práce? Každý má vlastní představu o tom, co mu v jeho kariéře přináší pocit naplnění. Studie však ukazují, že pro generaci Z, narozenou po roce 1995, je nejpalčivějším problémem změna klimatu. Tito mladí lidé, kteří začínají vstupovat na trh práce, proto do svého hledání smysluplnosti zahrnují i zásadní otázku udržitelného rozvoje.

Podnik, který se snaží zůstat na trhu práce atraktivní, by tedy měl při náboru uchazečů informovat o svých sociálních a environmentálních aktivitách. Tyto závazky musí být praktické a hmatatelné. Lidé totiž na sociálních sítích docela rádi píší o firmách, které neplní své sliby.

Pokud se chcete dozvědět více o vztahu mezi společenskou odpovědností a rozvojem dovedností, přečtěte si náš doslov na toto téma: Proč je dnes rekvalifikace talentů pro firmy klíčovým tématem?

Zvyšování výkonnosti

Uplatňování přístupu k sociální odpovědnosti podniků zahrnuje realizaci opatření na podnikové úrovni. Tato opatření však mohou mít velmi pozitivní výsledky na výkonnost společnosti. Ve studii o inkluzi, která se objevila v roce 2018, totiž společnost Deloitte odhalila, že společnosti, které nabírají zaměstnance nejrůznějších profilů a mají inkluzivní strategii, dosahují lepších výsledků než ostatní.

Tím, že tak činí, jsou:

  • Dvakrát pravděpodobnější, že dosáhnou nebo překročí své finanční cíle;
  • Třikrát pravděpodobnější, že dosáhnou vysoké úrovně výkonnosti;
  • Šestkrát větší pravděpodobnost, že budou inovativní a agilní;
  • Osmkrát větší pravděpodobnost, že dosáhnou lepších obchodních výsledků.

Zapojení všech zúčastněných stran do udržitelného rozvoje

Zavedení politiky udržitelného zadávání veřejných zakázek, na jejímž počátku stojí mezinárodní norma ISO 20 400, zapojuje do přístupu k sociální odpovědnosti podniků všechny zúčastněné strany. To znamená, že společnost nemění věci pouze na své úrovni. Tím, že povzbudí své dodavatele, aby přijali podobné postupy řízení, může poskytovat skutečně angažované výrobky nebo služby, které přispívají k udržitelnému rozvoji a budování lepšího světa.

Nyní již znáte hlavní sázky, které jsou součástí úspěšné strategie CSR. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké kroky je třeba podniknout a jaký je klíč k angažovanějšímu přístupu, stáhněte si náš dokument o CSR!