Práce v prašném prostředí – typy prachu, ochrana a měření

Broušení dřeva, svařování kovů nebo zemědělské práce… Nejen při těchto činnostech vznikají různé typy prachu, před kterými je potřeba zaměstnance ochránit. Čtěte, jaké pracovní pomůcky a opatření se v prašném prostředí hodí.

Čtěte, jaké pracovní pomůcky a opatření se v prašném prostředí hodí.

Prach vs. aerosol

Když mluvíme o prašném prostředí, myslíme tím prostředí s výskytem aerosolů – malých částeček ve vzduchu. Aerosoly dělíme podle způsobu vzniku na:

 • prach – vzniká drcením pevných materiálů – organických i anorganických. Smítka prachu poletují v ovzduší nebo se usazují,
 • kouř – vzniká spalováním organických hmot jako je třeba dřevo nebo ropa,
 • a dým – vzniká oxidací organických látek.

Jaký prach kde vzniká

V dolech, slévárnách a kamenických dílnách se setkáte s prachem, který může vést například k plicnímu onemocnění silikózou (usazování prachu v plicích vedoucí k suchému kašli, sýpání a ztíženému dýchání, v akutních případech až k rychlému selhání plic). V prachu se může vyskytovat taky azbest způsobující azbestózu – onemocnění, které nenávratně změní plicní tkáně.

Při svařování se do vzduchu uvolňuje kovový prach s příměsí železa. Někteří jedinci na něj mohou mít alergii, ale obecně není zařazen mezi prachy, které závažně poškodí plíce.

Při práci s přírodními materiály jako jsou:

 • juta,
 • dřevo,
 • bavlna či len,
 • peří a srst

vzniká dráždivý prach, který po vdechnutí nebo styku s kůží může vyvolávat alergie. Prach dráždí také sliznici. Pokud se tedy dostane například do očí, může způsobit zánět spojivek.

Při práci s minerálními a skelnými vlákny vzniká prach, který v nejhorším případě může mít karcinogenní účinky a způsobovat nádorová onemocnění.

Těžké kovy a chemikálie do ovzduší rozptylují prach či aerosol, který je po vdechnutí toxický nebo karcinogenní.

Účinky prachu jsou vždy závislé na tom, jak v prostoru víří vzduch a jak fyzicky náročná je práce (čím náročnější, tím intenzivněji člověk dýchá, a tedy potenciálně vdechuje prach). Pokud se na vašem pracovišti prašnost vyskytuje, pořiďte kolegům vhodné ochranné pomůcky, které zamezí nepříjemnému svědění, vdechování prachů nebo kontaktu s očima.

Jaké koupit ochranné pomůcky v prašném prostředí

Zásadní je ochrana nosu a horních dýchacích cest. Tam se totiž zadržuje většina prachových částic. Výběr pracovních pomůcek, které chrání dýchací ústrojí, se řídí normou ČSN EN 529.

Pokud zvolíte jen respirátor nebo polomasku, nepodceňte ochranu očí. Ochranné brýle proti prachu může nahradit také štít.

Při práci v prašném prostředí je potřeba chránit také pokožku, zejména pokud má váš kolega alergii na prach. K tomu slouží košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, rukavice nebo pracovní oděvy pro ochranu celého těla.

Čtěte, jak vybrat pracovní rukavice (nejen) na zimu >>

Ochranu před prachem nenechávejte jen na zaměstnancích

Kromě osobních ochranných pomůcek můžete také vyzkoušet jiná opatření, kterými kolegy co nejvíce ochráníte před stykem s prachem. Dáváme vám pár tipů:

 • změňte některé technologie a výrobní procesy, abyste zamezili tomu, že prach vůbec vznikne,
 • uzavřete prostory, odkud se na pracoviště nepřímo práší (např. oddělit přístup od prašné cesty),
 • instalujte do výrobních prostor odsávače nebo zvhlčovače, které prach sráží,
 • pořiďte protiprašné kabiny, odkud se řídí stroje nebo činnosti, při kterých prach vzniká.

Nezapomínejte taky na pravidelnou kontrolu filtrů ve všech strojích a odklízení usazeného prachu. Poskytněte zaměstnancům pravidelné zdravotní kontroly.

Jak zjistit úroveň prachu na pracovišti

Pokud máte nové pracoviště, bude lepší, když si prašnost necháte změřit odbornou firmou. Ta totiž potom zařadí práci u vás do kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Sami si však míru znečištění vzduchu můžete taky ověřit. Používá se k tomu nefelometr, který ukazuje koncentraci aerosolu ve vzduchu.


Další články, které vám pomohou