Průvodce nakupováním: Jak vybrat ten nejlepší koš na tříděný odpad pro firmu?

V době, kdy se ochranou životního prostředí zabývá úplně každý, musí jít firmy příkladem. Na tuto výzvu mohou firmy reagovat recyklací odpadu a upřednostněním evropských dodavatelů. Zde je kompletní průvodce pro zavedení efektivního systému třídění odpadu ve firmě za využití venkovních košů na tříděný odpad vyrobených v Evropě.

Person throwing her coffee cup into rubbish bin for plastic

Co vše musíte zvážit při výběru správného venkovního koše na tříděný odpad?

Před nákupem venkovního koše na tříděný odpad musíte nejprve přesně posoudit své potřeby. Hodnocení způsobu nakládání s odpady v kancelářích začíná identifikací potřeby třídění odpadu. Dále byste měli zjistit, kde budou vaše venkovní koše na tříděný odpad umístěny a navrhnout rozpočet na jejich pořízení.

Identifikujte množství a typ tříděného odpadu

Abyste zjistili počet potřebných košů a jejich objem, musíte nejprve prozkoumat odpad produkovaný jednotlivými odděleními firmy. Zjistíte nejen objem vyprodukovaného odpadu, ale zjištěním potřeb a preferencí vašich zaměstnanců a jejich zahrnutím do svých plánů můžete zvýšit motivaci zaměstnanců k třídění odpadu.

V dalším kroku musíte zvážit instalaci košů na třídění odpadu odhozeného návštěvníky (zákazníci, dodavatelé, doručovatelé, kolemjdoucí atd.). Poté se musíte zaměřit na recyklovatelné materiály. Pro více informací kontaktujte místní zastupitelstva a firmy.

Jakmile stanovíte své potřeby v oblasti odpadového hospodářství, nesmíte zapomenout na viditelné a srozumitelné označení košů, aby všichni třídili správný odpad do správných košů. Interní komunikaci k tomuto tématu lze využít i k informování zaměstnanců o důležitosti správného způsobu nakládání s odpady.

Volba umístění venkovních košů na tříděný odpad

Místo instalace venkovních košů na tříděný odpad ovlivňuje kritéria jejich výběru. Koše, popelnice a kontejnery, které jsou neustále vystaveny slunci a změnám teplot, musí být vyrobeny z materiálů odolných vůči povětrnostním vlivům. Koše umístěné mimo zastřešené oblasti vyžadují určitý druh ochrany před deštěm.

Vaše koše by také měly harmonicky ladit s okolním prostředím. Zvolený tvar a materiál by měly splynout s okolní krajinou a budovami.

Dalším důležitým kritériem výběru je bezpečnost. Odpadkové koše, které jsou instalovány na místech přístupných veřejnosti, bývají častěji odcizeny, přemístěny nebo poškozeny. Proto byste měli zvolit takové koše, které těmto nepříjemnostem předcházejí.

Plánování rozpočtu na pořízení venkovních košů na tříděný odpad

O rozpočtu rozhodněte předem, abyste mohli vypočítat částku připadající na každý venkovní koš na tříděný odpad a zjistit, do jaké cenové kategorie byste se měli vejít.

Pro maximálně efektivní plánování rozpočtu na odpadkové koše byste měli nejprve posoudit svou potřebu z hlediska vnitřních odpadkových košů. Většina odpadu, který putuje do venkovních kontejnerů na tříděný odpad, pochází z vnitřních prostor firmy. Lidé, kteří tento odpad produkují, ať už v kancelářích, společných stravovacích zařízeních nebo výrobních prostorách, by měli mít přístup ke kontejnerům a košům, které odpovídají jejich potřebám.

Jaké jsou výhody košů na tříděný odpad vyrobených v Evropě?

Z produktů vyrobených v Evropě plyne vaší firmě mnoho výhod. Produkty vyrobené v Evropě mají určité záruky na výrobu a na dopravu.

Evropské značky jsou zaručeně kvalitní

Pokud se rozhodnete nakoupit své odpadkové koše v Evropě, máte zaručeno, že vaše firma nakoupí výrobky, které odpovídají současným normám, ať už se jedná o evropské předpisy nebo specifickou národní legislativu.

Tyto předpisy se týkají především složení, designu a kvality výrobků, jako jsou venkovní koše na tříděný odpad. Firmy prodávající zboží v Evropě musí také dodržovat předpisy o transparentnosti, která vám usnadní sledovatelnost výrobků.

Strategická výhoda výběru evropských partnerů

Díky nákupu výrobků v Evropě namísto spoléhání se na dodavatele z druhého konce světa můžete výrazně zkrátit vzdálenost, kterou tyto výrobky urazí. Menší vzdálenost zjednodušuje zásobování, což má pozitivní dopad na dodací lhůty a ceny pro koncového zákazníka.

Evropské výrobky podporují vaši politiku CSR

CSR[1] je dnes důležitým faktorem. Zavedení politiky CSR pomáhá firmám zvyšovat svou hodnotu z pohledu partnerů, zákazníků a interních týmů.

Nákup evropských výrobků usnadňuje firmám dodržovat politiku CSR, protože:

 • Přispívají k hospodářskému rozvoji evropského kontinentu;
 • Nakupují výrobky s evropskými značkami CSR a evropskými certifikáty;
 • Snižují svou uhlíkovou stopu při přepravě zboží.

Jak vybrat správné venkovní koše na tříděný odpad?

Existují různé typy odpadkových košů pro venkovní prostory, které mohou splnit specifické požadavky vaší firmy. Objem, způsob otevírání a značení – jak zkombinovat dostupné možnosti vybavení provozoven a zajistit to nejvhodnější řešení pro třídění odpadu?

Správná velikost pro správné používání

Objem odpadkových košů by měl odpovídat množství produkovaného odpadu a také frekvenci jejich vyprazdňování. Typ koše by měl být také přizpůsoben lidem, kteří jej používají. Například komunální koše nebo popelnice umístěné u vstupu do budovy nebo u odpočinkového prostoru by neměly mít objem větší než 100 litrů. Pro tovární odpad a obaly ze skladů jsou vhodnější vyšší kontejnery, které pojmou až 1 000 litrů.

Vlastnosti, které je nutné vzít v úvahu při výběru venkovních odpadkových košů

Výrobci košů vyvinuli různé řady venkovních popelnic, kontejnerů a košů, jejichž rozsah kvality a ceny odpovídá všem výším rozpočtu. Nabízeny jsou obvykle následující funkce a možnosti:

 • Různé typy pevných nebo odnímatelných vík;
 • Možnost uzamčení víka;
 • Různé materiály vhodné pro venkovní použití, jako je plast, ocel nebo jiný kov;
 • Koše s pytli nebo bez pytlů;
 • Možnost osazení koše popelníkem;
 • Různé systémy montáže (na stěnu, na podlahu nebo upevnění ke sloupu);
 • Popelnice s koly;
 • Různé tvary a výšky;
 • Automatické zavírání pro nebezpečné a hořlavé výrobky.

Přehledné značení pro snadné rozpoznání venkovních košů na tříděný odpad

Podporujte recyklaci ve venkovních prostorách tím, že jasně vyznačíte různé druhy odpadu tříděného do jednotlivých košů. Například jednotné barevné kódování v celém areálu usnadňuje lidem orientaci v problematice třídění odpadu ve vaší firmě.

Poblíž každého koše na tříděný odpad mohou být umístěny cedule označující určený druh odpadu. Snadným způsobem předávání informací jsou obrázky, zejména pokud jde o recyklaci různých druhů odpadu, které jsou ve stejné kategorii, jako je například plast. Plast může mít různé formy, které se někdy zpracovávají odlišně.

Systém otevírání víka může také naznačovat, jaký druh odpadu do daného koše patří (kelímky, papír a lepenka, plastové lahve, plechovky, nedopalky cigaret atd.).

V neposlední řadě je dobrým způsobem poučení uživatelů o dodržování základních pravidel třídění odpadu již zmíněná interní komunikace.

Proč by si vaše firma měla pořídit venkovní koše na tříděný odpad?

Zatímco u vnitřních košů na tříděný odpad firmy již neváhají, samozřejmostí by měly být i koše na tříděný odpad umístěné ve venkovních prostorách. Pomohou vám totiž splnit některé požadavky související např. s image značky, plánováním rozpočtu či platnou legislativou.

Jaké jsou ekonomické a ekologické výhody třídění firemního odpadu?

Kromě splnění legislativních požadavků má třídění ve firmách mnoho ekonomických výhod. Zajištění košů na tříděný odpad je spojeno se snahou firmy snížit množství odpadu a využít nevyužité zdroje.

Třídění odpadu je navíc samozřejmě hlavním způsobem ochrany životního prostředí. Z tříděného odpadu se vyrábí nové produkty s využitím recyklovaných materiálů. Existují různé způsoby recyklace kovů nebo dřevěného odpadu. Díky této úspoře surovin můžeme omezit zdroje potřebné k jejich těžbě a zpracování (fosilní paliva, dřevo, uhlí, plyn, voda atd.).

Jak může třídění zlepšit firemní proces nakládání s odpady?

Pořízení správných košů a popelnic pro externí třídění odpadu je základem efektivního a bezpečného nakládání s odpady. Odpad se třídí podle druhu (papír, plast, sklo, kov), způsobu zpracování a nebezpečnosti.

Náklady na recyklaci jsou ovlivněny výběrem správného venkovního koše na tříděný odpad (systém uzavírání víka, objem, materiál atd.). Za účelem vyhodnocení těchto nákladů musíte vzít v úvahu čas, který zaměstnanci stráví tříděním odpadu a jeho odnášením do správných košů. Důkladné třídění určitých materiálů také znamená, že můžete recyklovatelný odpad prodat sběrným společnostem.

Pro více informací k tomuto tématu si stáhněte naši příručku „Nakládání s odpady ve firmách“.


[1] Společenská odpovědnost firem


Další články, které vám pomohou