Žebřík, plošina nebo lešení. Jak vybrat pomůcky pro práci ve výškách

Zajistěte kolegům při práci ve výšce bezpečí. Sepsali jsme, jakými předpisy se řídit, pro jaké práce se hodí žebřík a kdy využijete spíš lešení. Přidali jsme taky pár tipů na ochranné pracovní prostředky.

pexels-cleyder-duque-36377861

Jako zaměstnavatel musíte zajistit:

  • proškolení zaměstnanců o bezpečnosti práce ve výškách,
  • bezpečnost pracoviště,
  • vhodné pracovní ochranné prostředky.

Podmínky pro práci ve výškách a nároky na proškolení upravuje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Požadavky na bezpečnost pracoviště najdete v Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zajistěte vhodné ochranné prostředky

Mezi tzv. osobní ochranné pracovní prostředky, které zajišťují bezpečnost práce ve výšce, patří jistící lana, bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu, karabiny nebo bezpečnostnostní brzdy.

Při jejich výběru vycházíte z firemní interní směrnice o používání ochranných prostředků, kterou musí zaměstnavatel sepsat na základě:

  • analýzy rizik (posouzení prostředí, povrchů, vlivů počasí, apod.) 
  • a v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Posouzení rizik provádí zaměstnavatel podle tabulky pro vyhodnocení rizik a výběr ochranných prostředků, která je přílohou Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Žebříky pro lehčí práce, které jsou rychle hotové

Vzhledem k menší stabilitě se žebřík hodí spíš pro drobnější opravy nebo vytažení lehčích věcí z vysoko položeného regálu. Podmínky pro používání žebříku podrobně upravuje odst. 3 v Příloze k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Z dokumentu vyplývá, že žebříky nejsou vhodné pro fyzicky náročné činnosti, mezi které patří i práce s ručním pneumatickým nářadím. Po žebříku smíte snášet nebo vynášet břemeno o hmotnosti do 15 kg. Pokud pracovník stojí na žebříku a jeho chodidla jsou přitom výš než 5 metrů nad zemí, musíte ho proti pádu zajistit ochrannými pracovními prostředky.

Požadavky na konstrukci žebříků udává technická norma EN 131. Z popisku výrobku byste se měli vždy dozvědět, zdali žebřík normu splňuje nebo si informaci vyžádat u výrobce.

Žebříky bývají nejčastěji z hliníku. Takový žebřík je lehký a odolný vůči poškození. Do provozů s vyšším rizikem elektrických výbojů pořiďte žebřík z nevodivého sklolaminátu. Měl by splňovat normu EN 61478, která se vztahuje k práci pod napětím a využití izolačních žebříků.

Pokud máte sehnat žebřík určité délky, zaměřte se při výběru na tzv. pracovní výšku. Ta udává, kam dosáhnete, když stojíte na žebříku a třeba vrtáte nebo šroubujete žárovku. Pro práci v různých výškách je lepší, když pořídíte teleskopický nebo vícedílný žebřík, který si nastavíte podle potřeby.

Plošinové žebříky zajistí stabilitu a volný pohyb 

Pokud pracovník ve výšce tráví delší dobu, například když opravuje stroj, je lepší použít plošinový žebřík. Plošina je pohodlnější pro delší stání a umožňuje volný pohyb. Protiskluzový povrch a zábradlí zajišťuje vyšší bezpečnost. Snadno ho přemístíte, protože má kolečka, ale i brzdu k zajištění. Jeho součástí může být také odkládací plocha na nářadí. 

Může se stát, že se potřebujete dostat do výšky v místě, kde je v zemi překážka, kterou nelze odstranit, například potrubí nebo pásový dopravník. V tom případě se hodí přemosťovací plošinové žebříky, které mají schůdky po obou stranách a překážku překlenou.

Pro vyndávání těžšího zboží z regálu nebo opravy se hodí i plošina s automatickým zdvihem, se kterou se dostanete do výšky 5–6 metrů.

Pro dlouhodobější práci ve výšce použijte pojízdné lešení

Pojízdné lešení snadno přemístíte, poskytne kolegům větší komfort při práci a obsáhnete rozsáhlejší plochu. Pro zvýšení stability využijete závaží, které nasadíte na trubky rámu s kolečky nebo lešení připevněte ke zdi stěnovou kotvou. Požadavky na konstrukci a bezpečnost pojízdných lešení upravuje norma EN 1004.

Podívejte se na kompletní přehled žebříků, lešení a plošin na e-shopu Manutan. Pokud potřebujete poradit, aby zvolený žebřík nebo lešení odpovídalo pravidlům pro bezpečnost práce, zavolejte nám, napište nebo využijte poptávky na míru.


Další články, které vám pomohou