Jak vybrat sorpční soupravy, které se hodí mít v záloze

Když nečekaně vyteče olej, není na hledání rukavic ani hadrů vůbec čas. Musíte sáhnout na jedno místo, kde máte po ruce sorbent, ochranné pomůcky i sorpční soupravu. Díky tomu ihned kalamitu zlikvidujete. Platí to i pro vylité slabé kyseliny, žíraviny či vodu.

Sorpční souprava je sada pomůcek, pomocí kterých rychle a bez následků vyřešíte nehodu ve fabrice, venkovních prostorách nebo třeba na hladině vodní nádrže. Sorpční souprava typicky obsahuje:

 • sorbenty pro odstranění rozlité kapaliny,
 • ochranné pomůcky pro manipulaci se sorbentem a odsávanou látkou
 • a vybavení na likvidaci použitého sorbentu.

Hlavní výhodou sorpčních souprav je to, že jste okamžitě připravení na likvidaci nehody. Všechno potřebné máte na jednom místě, takže se rychle zorientuje i zaměstnanec, který je u vás krátce nebo ještě nikdy podobný problém neřešil.

Parametry sorpčních souprav, podle kterých se vyznáte i v tlustém katalogu

Sorpční soupravy vybírejte především podle:

 1. látek, se kterými u vás manipulujete,
 2. druhu sorbentu, který je vhodný pro využití v areálu vaší firmy,
 3. a množství kapaliny, která může uniknout.

Tip: promluvte si s vaším bezpečnostním technikem a sepište seznam kapalin, se kterými kolegové pracují. Zeptejte se i na jeho představy o vlastnostech nejvhodnějšího sorbentu.

 1. Vybírejte podle látek, se kterými u vás manipulujete

Správná sorpční souprava je koupená na míru druhu kapaliny, který má likvidovat. Hlavní rozdíl je mezi:

 • kapalinou na bázi vody,
 • olejnatou kapalinou
 • či nebezpečnou látkou, jako je koncentrovaná kyselina nebo žíravina.

Chyba, kterou můžete snadno udělat, je koupě univerzálního sorbentu. I přes označení „univerzální“ se totiž nehodí pro nebezpečné látky. Můžete ho použít třeba na kombinaci vody a oleje – sorbent rychle vysaje vodu, jenže zbytky oleje mohou zůstat na podlaze. Proto doporučujeme mít v záloze i speciální sorbent na oleje. 

Sorbenty na oleje vysají precizně a rychle všechny olejnaté kapaliny. Na nebezpečné látky doporučujeme chemické sorbenty, které jsou na ně určené. 

Speciální kategorií jsou sorpční granuláty. Ty jsou vhodné pro všechny typy kapalin, ale mají specifický vzhled a použití. To rozebereme v následujících odstavcích.

Tip: pokud potřebujete sady na různé druhy kapalin, dobře je označte, ať je od sebe rozeznáte i ve spěchu. Například tuhle sadu na likvidaci ropy a tuhle sadu na likvidaci nebezpečných látek od sebe poznáte velmi jednoduše díky barevnému odlišení.

Jak postupovat: zjistěte si všechny kapaliny, se kterými kolegové v provozu manipulují. 

 1. Vybírejte podle druhu sorbentu, který je vhodný pro využití v areálu vaší firmy

Univerzální, chemické a olejové sorbenty patří do kategorie tzv. textilních sorbentů. Jsou vyrobené z velmi jemných vláken polypropylenu, ale vzhledem mohou připomínat textilní materiály. 

Oproti tomu sorpční granuláty si představte přibližně jako hrubý písek (jsou vyrobené z minerálů).

Zatímco textilní sorbenty typicky využijete na rovných a hladkých površích, například ve výrobní hale, granuláty jsou ideální na:

 • venkovní cesty 
 • nebo třeba na podlahy se spárami. 

Textilní sorbenty pořídíte typicky v podobě koberce či rohože, hada (tlustý válec například na izolaci stroje od unikající kapaliny) nebo norné stěny pro únik kapaliny na vodní hladině.

Jak postupovat: zjistěte si, kde všude mohou kapaliny uniknout. Je to jen v hale s rovnou podlahou, nebo i venku či na kachlíkové podlaze? Podle toho si ujasníte, jestli potřebujete sady s textilními sorbenty nebo se sorpčními granuláty. 

 1. Vybírejte podle množství kapaliny, která může uniknout

Každý sorbent má jasně danou sorpční kapacitu – tedy kolik tekutiny je schopný pojmout. 

Tip: ne vždy platí, že čím větší sorbent nebo obsáhlejší sorpční sada, tím více toho nasaje. Řiďte se vždy informacemi o kapacitě, které najdete v popisu sorbentu v e-shopu. 

Pokud víte, že hrozí:

 • únik maximálně pár litrů kapaliny
 • nebo trvalé pomalé kapání například oleje z přístroje,

kupte menší sadu s kapacitou kolem 30 litrů.

V případě rizika rozlití nádrže o 100 litrech kapaliny vás taková sada nezachrání, takže volte kapacitu o objemu nádrže.

Pro vaši představu:

Tip: malou sadu snadno uskladníte i v menší skříňce. Váží 10 kilo a je dlouhá 50 centimetrů. Naopak na velkou sadu si vyhraďte víc místa – na výšku má 107 centimetrů a váží 50 kilo. 

Jak postupovat: Zjistěte si, v jak velkých nádržích kapaliny uchováváte, kdy naposledy došlo k havárii, jak to probíhalo, jestli jsou problematická místa ve výrobě, kde kape voda nebo kde může snadno uniknout jakákoliv tekutina.

Co všechno má vaše sada obsahovat

Správná sorpční sada obsahuje vše, co potřebujete, abyste zvládli zlikvidovat havárii do několika minut. 

V závislosti na charakteru kapaliny volte ochranné pomůcky. Pokud manipulujete s vodou, stačí třeba jen holinky a rukavice. Pokud ale pracujete s kyselinou, určitě potřebují vaši zaměstnanci ochranné brýle, roušku, rukavice, speciální holiny a plášť. 

V sadách musí být všechny typy sorbentů, které můžete potřebovat. Pro hladké povrchy vezměte koberce či rohože, na izolaci strojů od vytékající tekutiny pořiďte hady. Pokud hrozí například vylití oleje na příjezdové cestě, mějte připravené sorpční granuláty. 

Po odstranění havárie vás čeká i likvidace použitých sorbentů. Na to dbejte hlavně v případě, kdy manipulujete s nebezpečnými látkami. Takové sorbenty nikdy nesmí zůstat v neoznačené nádobě a co nejrychleji je zlikvidujte pomocí specializované firmy. K likvidaci potřebujete:

 • plastové pytle, 
 • speciální popelnice 
 • a na granuláty i smeták či lopatku a smetáček. 

Přečtěte si, jak na likvidaci použitých sorbentů >>

Tip: Pokud potřebujete unikátní sadu na míru, zavolejte nebo napište obchodníkovi z Manutanu. Rádi vám pomůžeme i na uživatelské podpoře. Společně sestavíme sorpční sadu, která bude na 100 % odpovídat požadavkům vašeho provozu.

Kam sorpční sadu schovat a kolik jich potřebujete

Jedna sorpční sada na celou firmu a ještě v kanceláři sekretářky ředitele je na nic. Potřebujete tolik souprav, kolik máte rizikových oblastí. Každá sada navíc musí odpovídat tomu, co s ní chcete likvidovat – něco jiného potřebujete pro likvidaci oleje na příjezdové cestě a něco jiného využijete při havárce kádě se žíravinou ve výrobní hale.

Ideální sorpční sady pro vaši firmu vybírejte podle:

1) látek, se kterými u vás manipulujete (jsou speciální sorbenty na oleje, vodné kapaliny a nebezpečné látky),
2) množství kapaliny, která může uniknout (pořídíte malé sorpční sady na 40 litrů tekutiny i velké na 300 litrů),
3) a typu sorbentu, který je vhodný pro využití v areálu vaší firmy (záleží na tom, jestli máte hladkou podlahu v hale nebo hrbolatý venkovní terén).

Psali jsme o:

Další články, které vám pomohou