Velký přehled sorbentů: z čeho máte na výběr a jak zjistíte, který typ potřebujete

Pokud u vás ve firmě manipulujete s oleji, kyselinami či jinými tekutinami, bez sorbentů se neobejdete. Jenže probrat se rychle a chytře desítkami variant na e-shopu je dost složité. Pro usnadnění výběru vám přinášíme jejich přehled.

Pro použití ve firmách volte vždy průmyslové sorbenty jako speciální rohože, hady či koberce. Ušetříte, protože průmyslový sorbent má:

 • co nejnižší váhu
 • a co nejlepší schopnost navázat na sebe tekutinu.

Díky tomu sorbent zachytí maximum látky. Na místo ho dostanete rychle a při likvidaci neplatíte zbytečně navíc za váhu samotného sorbentu.

Poznámka: jako opak průmyslových sorbentů si představte například obyčejné látkové hadry nebo dřevěné piliny, kterých musíte použít několikanásobně víc a do velkých výroben se nehodí.

Tip: Kromě výrazu sorbenty se můžete setkat i s dalšími termíny – absorbenty (vážou látky do sebe a při tom se zvětšují) a adsorbenty (vážou látku na sebe, na svůj povrch). My v článku používáme zastřešující název sorbenty.

Textilní sorbenty versus sorpční granuláty: jaké mají vlastnosti

Textilní sorbenty se skládají z polypropylenových vláken, která jsou velmi tenká a poutají na sebe velké množství kapaliny. Vzhledem vám mohou připomínat textilní materiály. 

Oproti tomu sorpční granuláty vypadají jako kamínky různých velikostí a jsou často vyrobeny z minerálů. 

Hlavní rozdíl je v jejich použití.

Textilní sorbenty efektivně řeší střední i velké úniky kapalin, zároveň se používají jako prevence úniků v záchytných vanách. Vyznačují se vysokou sorpční kapacitou i rychlou sorpcí. Po nasátí kapaliny je lze snadno odstranit. Jsou snadno použitelné i skladovatelné. Podle typu kapalin se rozdělují na univerzální, olejové a chemické.

Sypké sorbenty jsou vhodné na menší až střední úniky kapalin. Hodí se především na místa s pórovitým, nerovným povrchem (např. silnice, haly s nerovným povrchem, se spárami apod.), kde není použití textilních sorbentů tak efektivní, protože nedokážou kapaliny z nerovností nasát. Dále jsou vhodné na různá obtížně přístupná místa či v situacích, kdy unikne neznámá a potenciálně nebezpečná kapalina. V takovém případě doporučujeme použít univerzální sorbent, např. Absodan.

Univerzální, olejové a chemické sorbenty: vybírejte podle materiálu, který likvidujete, a podle povrchu

Textilní sorbenty se dělí do tří kategorií.

 • univerzální (vhodné na všechny vodnaté i olejnaté tekutiny),
 • chemické (vhodné na nebezpečné, agresivní látky),
 • a olejové (vhodné na olejnaté tekutiny).

Doporučujeme, abyste vybírali sorbenty podle druhu kapaliny, se kterou u vás ve výrobě manipulujete. Proč je to důležité, pochopíte z podrobnější charakteristiky:

 • Univerzální (textilní) sorbenty nasají tekutiny na bázi vody i oleje. Jen si dejte pozor. Voda se vstřebává snadněji než těžší olej. Po naplnění kapacity sorbentu tedy mohou zbytky oleje zůstat na podlaze. Zároveň univerzální sorbent není vhodný pro vysoce nebezpečné látky, ale bez obav ho použijte třeba na slabé kyseliny.
 • Chemické (textilní) sorbenty použijte na likvidaci nebezpečných látek jako žíraviny či jedy (pozn. u žíravých látek je často nutné použít nejprve neutralizátor).
 • Olejové (textilní) sorbenty jsou určené pro nasátí olejnatých tekutin. Velmi rychle a kvalitně si poradí v situaci, kdy máte olej po celé hale nebo stroji.

Sorpční granuláty jsou vhodné na nerovné nebo těžce dostupné povrchy a na látky všeho druhu. Pokud se vám rozlije ve výrobě látka z neoznačeného barelu a předpokládáte, že jde o nebezpečnou látku neznámého původu, bezodkladně zasáhněte pomocí sorpčních granulátů. Poradí si s vodnatými, olejnatými i vysoce nebezpečnými látkami, takže s nimi neuděláte chybu.

Poznámka: likvidace sorpčních granulátů je složitější, protože je musíte zamést či vysát. Textilní sorbent vezmete a vyhodíte. Více o likvidaci sorbentů si přečtete zde.

Všechny sorbenty najdete i v e-shopu >>

Další rozdělení sorbentů: při výběru narazíte na zkratky jako M či SMS

Při výběru sorbentů zohledněte také: 

 • rychlost sání,
 • kapacitu na nasání tekutiny,
 • počet a vlastnosti vrstev, ze kterých se skládají
 • a náročnost provozu, ve kterém je použijete.

U textilních sorbentů platí, že čím vyšší rychlost sání a kapacita sorbentu, tím nižší odolnost vůči mechanickému poškození, například vůči chůzi zaměstnanců. Vysokým rizikem roztržení trpí základní typ M, nic ho před roztržením nechrání. Naopak u typu SMS pomáhají z obou stran ochranné vrstvy. Díky tomu určitý počet přechodů zaměstnanců vydrží, stále ale doporučujeme vysokou opatrnost.

Pokud hledáte variantu, která je schopná odolat běžné chůzi, přejezdu strojů či jinému vysokému mechanickému namáhání, doporučujeme použití koberců TRAFFIC.

Tyto vlastnosti se nejčastěji skrývají za zkratkami anglických názvů textilních sorbentů:

 • M (Meltblown): základní sorbent tvořený jen sorpční vrstvou. Neobsahuje vrstvy ochranné a je bez spojů, proto je vhodný pro rychlý zásah např. při nenadálém větším úniku kapaliny. Nedisponuje téměř žádnou odolností vůči mechanickému poškození. 
 • MD (Meltblown Dimpled): základní sorbent vylepšený o spoje, které mu dodávají větší pevnost. Díky tomu se s ním po naplnění snadněji manipuluje. Vyznačuje se vysokou sorpční kapacitou,odolnost vůči mechanickému poškození například chůzí je téměř nulová.
 • CMC (Coverstock Meltblown Coverstock): sorbent složený z vnitřní sorpční vrstvy, jejíž pevnost zvyšují spoje, je z obou stran pokrytý ochrannou vrstvou typu Coverstock. Rychlost sání je stále velmi dobrá, zároveň odolá určitému stupni mechanického poškození.
 • MD+ (Meltblown Dimpled+): díky vylepšené sorpční vrstvě se spoji se vyznačuje ještě odolností než CMC, rychlost sání je přitom podobná.
 • SM (Spunbond Meltblown): sorbent nejvyšší řady, jehož sorpční vrstvu zpevňují spoje. Z jedné strany obsahuje vylepšenou ochrannou vrstvou typu Spunbond. Saje stejně rychle jako CMC a MD+, navíc je ještě odolnější vůči mechanickému poškození.
 • SMS (Spunbond Meltblown Spunbound): sorbent nejvyšší řady, jehož sorpční vrstvu se spoji kryje vylepšená ochranná vrstva typu Spunbond z obou stran. Jedná se o nejodolnější variantu vůči mechanickému poškození a občasné chůzi, rychlost sání je však snížena.

Pro vysokou frekvenci chůze i přejezdy techniky doporučujeme koberce TRAFFIC.

Tip: sorbenty jsou určené k likvidaci škod nebo k preventivnímu použití třeba do záchytné vany, abyste ji kvůli pár kapkám tekutiny nemuseli složitě čistit.

Koberec, norná stěna nebo had: volte textilní sorbenty podle toho, jak to vypadá u vás v provozu

K textilním sorbentům patří koberec, rohož a role. Přibližně 75 % firem nakupuje právě tyto tři druhy.

Kromě toho jsou k dostání i hady, které vypadají jako dlouhý válec. Jsou ideální například na obložení velkého barelu s nebezpečnou látkou kolem dokola nebo k rychlému oddělení uniklé kapaliny od nezasaženého prostoru.

Další variantou jsou sorpční polštáře. Ty se používají například k zachytávání kapaliny pod stroji.

Při únicích do vody se používají norné stěny. Jsou skvělým pomocníkem třeba při úniku ropy do vody. Plavou na hladině, zachytávají ropu a po nasycení se neponoří.

Textilní sorbenty: rozdělení podle funkce a tvaru

Mezi nejběžnější textilní sorbenty patří sorpční polštáře, hady, koberce, rohože nebo norné stěny.

Závěrečný souhrn: typy sorbentů a výběr

Každá firma má specifické požadavky na sorbenty, takže vaše objednávka pravděpodobně nebude vypadat podobně jako objednávka nákupčího od konkurence. Důležité je, že se v sorbentech orientujete a víte, které jsou ideální pro vás.

Při výběru sorbentů pro vaši firmu zohledněte:
Se kterými kapalinami u vás manipulujete a budete je pomocí sorbentů likvidovat. Zda potřebujete sorbenty na rovné povrchy nebo terén se spárami a nerovnostmi. Jestli potřebujete po sorbentu přejít, nebo raději upřednostníte vysokou kapacitu a rychlost sání. 

Tip: podrobnosti výběru doporučujeme probrat s vaším firemním bezpečákem. Ti obvykle mají jasnou představu, co od sorbentu očekávají a na které látky ho potřebují. Když zjistíte, co váš bezpečnostní technik potřebuje, snadno si na e-shopu vyberete.


Psali jsme o:

Další články, které vám pomohou