Štíhlé řízení: Definice, nástroje a výhody

Štíhlé řízení je metoda řízení a organizování práce pro zlepšení výkonnosti společnosti. V tomto článku naleznete všechny odpovědi na své otázky o štíhlém řízení: Definice štíhlého řízení; Původ štíhlého řízení; 5 klíčových principů štíhlého řízení; Různé nástroje štíhlého řízení; Výhody štíhlého řízení. Definice štíhlého řízení Štíhlé řízení je metoda řízení a organizace práce inspirovaná systémem výroby ve firmě […]

Štíhlé řízení je metoda řízení a organizování práce pro zlepšení výkonnosti společnosti.

V tomto článku naleznete všechny odpovědi na své otázky o štíhlém řízení:

 • Definice štíhlého řízení;
 • Původ štíhlého řízení;
 • 5 klíčových principů štíhlého řízení;
 • Různé nástroje štíhlého řízení;
 • Výhody štíhlého řízení.

Definice štíhlého řízení

Štíhlé řízení je metoda řízení a organizace práce inspirovaná systémem výroby ve firmě Toyota, zaměřená na zlepšování výkonnosti firmy a konkrétněji kvality a rentability jejího výkonu.

Štíhlé řízení optimalizuje procesy zkracováním doby vynaložené na úkoly nepřidávající hodnotu (zbytečné činnosti, čekání, nadvýroba, apod.), příčiny špatné kvality a komplikací. Tuto metodu podporuje významná manažerská dimenze pro zajištění optimálních pracovních podmínek zaměstnanců. V konečném efektu jsou dva hlavní cíle: Naprostá spokojenost zákazníků a úspěch každého zaměstnance.

Štíhlé řízení formálně zavedli výzkumní pracovníci na Massachusetts Institute of Technology (MIT) a jedná se o anglický výraz s významným klíčovým slovem. „Štíhlé“ tedy v zásadě znamená „bez zbytečností“. To odráží myšlenku omezení něčeho na samotnou esenci, odstranění všeho nepodstatného, což je základem této metody.

Původ štíhlého řízení

Na konci 40. let 20. století, když Toyota položila základy pro Lean Manufacturing (štíhlou výrobu), bylo cílem omezit procesy nepřidávající hodnotu ke koncovému výrobku.

V tomto rámci se lídrům podařilo dosáhnout výrazných zlepšení produktivity, efektivity, délky cyklu a výnosnosti.

Díky tomuto významnému dopadu se „štíhlé myšlení“ rozšířilo do mnoha průmyslových odvětví a vyvinulo se do 5 základních principů štíhlého řízení dle vymezení Lean Management Institutu.

Pojem „Lean“ (štíhlý) zavedl John Krafcik (generální ředitel projektu autonomních vozidel Google Waymo v letech 2015 až 2021) ve svém článku z roku 1988 „Triumf systému štíhlé výroby“.

Jakých je 5 klíčových principů štíhlého řízení?

Pro efektivní zavedení štíhlého řízení ve společnosti je třeba dodržovat 5 základních principů této metody.

1. Identifikace hodnoty

Co se každá firma snaží dělat? Nabízet výrobek nebo službu, za níž je zákazník ochoten zaplatit. Za tímto účelem musí firma přidávat hodnotu ke své nabídce podle definice potřeb svých zákazníků.

Hodnota vaší nabídky proto spočívá ve schopnosti vaší firmy řešit problém zákazníka, a to zejména v té části řešení, za kterou je zákazník aktivně ochoten platit. Jakákoli jiná aktivita nebo proces, který nepřidává hodnotu ke konečnému výrobku, se považuje za plýtvání.

Proto byste měli nejprve identifikovat hodnotu, kterou chcete vnést do své nabídky a následně ji velmi jasně definovat. První krok vám pomůže snadno postoupit ke druhému.

2. Zmapování hodnotového řetězce

Zde musíte doslova zmapovat pracovní postup vaší firmy. Řetězec by měl obsahovat všechny úkony a lidi zapojené do dodávky koncového produktu zákazníkovi. Přitom budete moci určit kroky v procesu, které nepřidávají žádnou hodnotu.

Tento princip vám ukáže, kde je vytvářena hodnota a do jaké míry jednotlivé kroky přidávají nebo nepřidávají hodnotu.

Jakmile zmapujete svůj hodnotový řetězec, mnohem snáze uvidíte, které procesy patří ke kterým týmům a kdo odpovídá za monitorování, hodnocení a zlepšování každého procesu. Tento přehled vám umožní identifikovat a eliminovat kroky, které nepřidávají hodnotu.

3. Tvorba průběžného pracovního toku

Jakmile budete mít hodnotový řetězec pod kontrolou, budete muset zajistit, aby pracovní postupy jednotlivých týmů zůstaly plynulé. To může nějakou dobu trvat.

Vývoj produktu nebo služby často zahrnuje týmovou práci napříč odděleními. Kdykoli mohou vznikat úzká hrdla a přerušení. Rozdělením úkolů do menších částí a vizualizací pracovního toku můžete snadno zjistit a odstranit překážky v procesu.

4. Vytvoření hnacího systému

Stabilním tokem práce zajistíte, aby vaše týmy své úkoly prováděly mnohem rychleji a s menším úsilím. Pro zajištění této stability však bude třeba vytvořit hnací systém v rámci štíhlé metodologie.

V takovémto systému se práce produkuje jen tehdy, když je poptávka. Takto se optimalizuje kapacita zdrojů: mobilizují se pouze tehdy, když existuje reálná a konkrétní potřeba.

Vezměte si metaforu restaurace. Vejdete dovnitř a objednáte si. Restauratér vaši objednávku převezme a začne vaše jídlo připravovat. Nevaří velké množství jídel dopředu, protože po nich není reálná poptávka a z těchto potenciálně přebytečných jídel by se mohly stát vyplýtvané zdroje.

5. Neustálé zlepšování

Jakmile dokončíte všechny výše uvedené kroky, vybudovali jste svůj systém štíhlého řízení. Věnujte však pozornost tomuto poslednímu a možná nejdůležitějšímu kroku.

Pamatujte si, že váš systém není izolovaný a statický. Se kterýmkoli z předchozích kroků mohou vzniknout problémy. Proto je třeba zajistit, aby se na neustálém zlepšování procesu podíleli zaměstnanci na všech úrovních.

Existují různé techniky podporování průběžného zlepšování. Každý tým například může pořádat denní schůzku k prodiskutování toho, co bylo provedeno, co zbývá udělat, a případných překážek – snadná možnost optimalizovat proces každý den.

Štíhlé principy získávají na popularitě proto, že se zaměřují na zlepšování všech aspektů pracovního procesu a zahrnují všechny úrovně hierarchie firmy.

Různé nástroje štíhlého řízení

Štíhlé nástroje se často popisují jako řešení pro učení a experimentování. Pracovníci si je osvojují a spolupracují v procesu průběžného zlepšování.
K dispozici je řada nástrojů, zde je několik příkladů:

 • Metoda 5S (přehlednost, pořádek, čistota, řád a kázeň) pro optimalizaci pracovního prostředí a snížení plýtvání časem;
 • Metoda Six Sigma pro zlepšování kvality a efektivity procesů;
 • Vizuální management pro sdílení informací a řešení problémů;
 • Metoda Kaizen pro průběžné zlepšování procesů;
 • Metoda SMED pro zkrácení doby změny sérií;
 • Metoda Kanban pro optimalizaci správy zásob;
 • Metoda mapy hodnotového toku (VSM) pro analýzu hodnotového řetězce a identifikaci překážek.

Přestože štíhlé řízení pochází z automobilového průmyslu, nachází nyní široké uplatnění bez ohledu na sektor nebo velikost společnosti. Tento koncept byl také upraven, podobně jako v případě štíhlého nákupu, který se zaměřuje na provozní dokonalost v nákupních odděleních.

Výhody štíhlého řízení.

Realizace metody štíhlého řízení má pro manažery velké výhody:

 • Koncentrace: Aplikací štíhlé metodologie můžete snížit plýtvání. V konečném efektu se váš personál zaměří na činnosti, které skutečně přidávají hodnotu.
 • Zlepšená produktivita a efektivita: Zaměstnanci, kteří se zaměřují na tvorbu hodnoty, jsou produktivnější a efektivnější, protože je nerozptylují nejasné úkoly.
 • Chytřejší proces: Zavedením hnacího systému můžete poskytovat práci pouze tehdy, když existuje skutečná poptávka
 • Lepší využívání zdrojů: Založením vaší výroby na skutečné poptávce můžete využívat pouze zdroje, které potřebujete, takže eliminujete plýtvání.

V důsledku toho se vaše firma a vaši pracovníci stanou mnohem pružnějšími a schopnými reagovat mnohem rychleji na požadavky spotřebitelů. Principy štíhlého řízení vám umožní vytvořit stabilní výrobní systém, který zlepší celkovou výkonnost vaší firmy.