[Návod] Jak zeštíhlíte procesy ve výrobě a ušetříte

Odbavíte více zakázek, ušetříte čas pracovníků a využijte své zdroje beze zbytků. Nastartujte změny ve výrobě pomocí štíhlých procesů, které zajistí hladký průběh na všech pracovištích a přispějí k vyšší ziskovosti vaší firmy.

[Návod] Jak zeštíhlíte procesy ve výrobě a ušetříte

Principy štíhlé výroby jsou součástí štíhlého řízení neboli lean managementu. Je to soubor logických metod, které jsou efektivní, ale často se na ně ve výrobě zapomíná. Když je zavedete napříč firmou na denní bázi, stanete se dobrým hospodářem, který chytře nakládá s časem a úsilím zaměstnanců, materiálem i prostorem.

„Tak, jak roste naše firma, narůstá i objem práce ve výrobě. Kvůli tomu nám už nevyhovují staré procesy. Zavedli jsme proto některé ze štíhlých procesů. Chceme s nimi odstranit zbytečné prostoje i pohyb ve výrobě, a tím ušetřit i práci lidem,“ vysvětluje Jan Gajdoš, ředitel výroby ve firmě NEVA, která se specializuje na výrobu venkovního stínění.

Představte si pracovníka, který dlouho bloudí po hale, když hledá materiál nebo nástroje. Čeká na další práci, aby na ni navázal, a navíc pak přemítá nad dalším postupem. Tohle efektivně nezní, viďte.

Dobře organizovanou výrobu poznáte podle toho, že:

 • pracoviště snadno upravíte podle aktuálních potřeb výroby,
 • materiály a nástroje mají pracovníci po ruce,
 • je bezpečná, dobře organizovaná a v prostoru se snadno orientujete,
 • je ergonomická a lidé jsou díky tomu rychlí, pečliví a sehraní v týmu, 
 • zaměstnanci zde mají také zázemí pro odpočinek.

Podívejte se, čemu věnovat pozornost a jaké metody jsou vhodné pro vás. Ještě než se pustíte do jejich zavádění, identifikujte ve výrobě plýtvání. Od nákupu materiálu až po balení produktu. 

1#  Začněte u sebe a motivujte kolegy

I zdánlivé detaily nakonec ovlivní ziskovost firmy. Buďte proto připraveni začít od píky. Naučíte se vnímat souvislosti a dopad nedostatků, třeba vliv ergonomie a čistého prostředí na výkon vašich zaměstnanců a jejich nemocnost. Buďte také otevření neustávajícímu učení a zdokonalování.

Využijte k dosažení cílů metodu DMAIC:

 • pojmenujte si cíle a stanovte plán k jejich dosažení,
 • stanovte měřitelné ukazatele jejich dosažení,
 • udělejte analýzu problému (určete kdy, kde problém vzniká, proč a co způsobuje),
 • navrhněte způsob, jak procesy zlepšit, 
 • otestujte zavedení změny a sledujte průběžně výsledky.

Představte si, že vaším cílem je snížit čas na seřízení stroje při změně výroby na jiný typ produktů. Prozkoumejte, proč je proces zdlouhavý, popište důvody, proč je seřizování pomalé a jak ovlivňuje zpoždění výroby. Na základě zjištěných příčin navrhněte řešení a vyzkoušejte ho. 

Abyste po zavedení štíhlých procesů dosahovali dobrých výsledků, potřebujete do příprav i realizace změn zapojit zaměstnance. Tedy všechny, kteří jsou ochotní s vámi na změně spolupracovat a podporovat ji.

Zaměstnanci nové přístupy přijali pozitivně. Principy jsme jim detailně vysvětlili a jakmile překonali počáteční nedůvěru, začali změny vnímat jako příležitost, se kterou sami vytvoří nebo upraví některé procesy, shrnuje Jan Gajdoš.

Zeštíhlete postupně své myšlení a udělejte z něj součást firemní kultury. Tvoří jí lidé, jejich přesvědčení a motivace dělat věci určitým způsobem. Budete potřebovat jejich odhodlání a důslednost při pátrání, co zlepšit a disciplínu při dodržování nastavených procesů. 

2# Zjistěte, kde se plýtvá

Využijte procesní analýzy a časových snímků. Objevíte, kde dochází k prostojům nebo nešikovné manipulaci, která omezuje plynulost výroby a informací. Příčiny plýtvání odhalíte pomocí analytické techniky Value Stream Mapping, která graficky zachycuje procesy ve firmě.

Nebo vyzkoušejte špagetový diagram. Jde o nákres, kterým zachytíte pohyb zaměstnanců na pracovišti, ale i cestu výrobku nebo dokumentů. Podle náčrtu třeba zjistíte, jestli pracovníky nezdržuje přebíhání mezi výrobním strojem a nářadím nebo materiálem.

Každý princip štíhlé výroby jsme měřili jinak. Výstupy měření jsme ale nevyhodnocovali sami, pracovali jsme s externí firmou a porovnávali jsme třeba špagetový snímek ze dne před a po zavedení změn,“ objasňuje volbu metody Jan Gajdoš.

3# Udržujte výrobu organizovanou a čistou 

Zlepšete bezpečnost práce, kvalitu výrobků a podpořte produktivitu zaměstnanců pomocí 5 pravidel známých jako 5S:

 • vytřiďte nepotřebné věci a rovnou se jich zbavte,
 • udržujte čistotu, předejdete tak znehodnocení produktů nebo předčasnému opotřebení strojů,
 • mějte nástroje, materiál i výrobky přehledně uspořádané a dobře označené, 
 • zajistěte snadnou orientaci v prostoru pomocí bezpečnostních značek a cedulí,
 • seznamte s pravidly pracovníky,
 • trvejte na jejich dodržování a ověřujte jejich udržitelnost.

4# Zdokonalujte procesy přístupem Kaizen

Slovo kaizen znamená „změna k lepšímu“ a tento přístup je založený na průběžném zlepšování. Jde o rutinní odstraňování  drobných nedostatků, které zhoršuji produktivitu, kvalitu výrobků a schopnost dodávat produkty zákazníkům. Týká se všech, od manažerů po dělníky ve výrobě. Nejprve podpořte své pracovníky v pravidelném zaznamenávání věcí ke zlepšení. Dozvíte se díky tomu, jak procesy ve skutečnosti fungují.  

„Největší kus práce jsme udělali v naší dřevovýrobě. Upravili jsem tu celý výrobní proces a podařilo se nám zachovat i všechna pracovní místa. A výsledkem je razantní zrychlení výroby. Teď totiž zvládáme za stejný čas vyrobit trojnásobek produktů. Taky jsme ušetřili dost místa na skladech, protože jsme upravili množství výrobků na jednu dávku a nemáme jich proto tolik naráz rozpracovaných,“ hodnotí výsledky Jan Gajdoš.

Pokud narazíte na problém, který je potřeba vyřešit, snažte se porozumět jeho příčinám. Poslouží vám dobře metoda 5× proč. Odpovězte si třeba na otázku: „Proč pracovníkům nejde oprava stroje rychleji?“ Svoji odpověď vzápětí prověřte dalším proč, jako to dělají děti. Můžete si být jistí, že po pátém proč už tomu přijdete na kloub. Do hledání odpovědí zapojte i své kolegy. Tuhle jednoduchou metodu můžete naučit ostatní pracovníky, aby k vám přicházeli rovnou s návrhem řešení. 

5# Hlídejte včas kvalitu

Kvalitu produktů můžete kontrolovat na konci výrobního procesu. Když se ale zaměříte i na jeho průběh zamezíte i plýtvání časem, materiálem a včas podchytíte zbytečné opotřebení strojů. V tu chvíli se řiďte principem, který nese japonský název Jidoka. Jeho smyslem je zajistit kvalitu výrobního procesu tady a teď. To znamená, že se zastavíte, zjistíte, kde je chyba a pokračujete až po jejím odstranění. Odpovědnost za dodržování tohoto principu patří do rukou každého zaměstnance. 

6# Využijte optimálně kapacitu strojů

Podívejte se, jak je vaše výroba ohebná. Co všechno obnáší seřízení strojů při změně výroby na jiný produkt a kolik času je na to potřeba. Tady vám dobře poslouží metoda SMED (single minute exchange of dies), která pomůže všechny kroky analyzovat a zkrátit čas zastavení strojů na minimum. Toho docílíte, když se zaměříte na organizaci práce během seřizování, trénink týmu, potřebné technické vybavení a neustále vylepšování – tedy kaizen.

Široká nabídka produktů na e-shopu Manutan podporuje zavádění štíhlé výroby. Poraďte se s námi, pokud si nevíte rady, jak uspořádat prostor výroby nebo jaké produkty k tomu využít. Napište nám nebo zavolejte, rádi s vámi vše probereme. 


Psali jsme o:

Další články, které vám pomohou