Bezpečnostní značky a tabulky mají svá pravidla. Ověřte si, jestli je ve firmě dodržujete

V běžném životě si jich skoro nevšímáme. Když je ale nejhůř, přispívají k záchraně životů. Bezpečnostní značky jsou důležitou součástí každého pracoviště i obytné budovy a mají svá pravidla. Které druhy značení potřebujete a kam ho umístit, zjistíte u svého odborníka na prevenci rizik. Přesvědčte se, jestli je máte na všech místech v pořádku.

Bezpečnostní značky a tabulky mají svá pravidla. Ověřte si, jestli je ve firmě dodržujete.

Paragraf 6 zákona č. 309/2006 Sb., který navazuje na zákoník práce, zná každý bezpečák. Najdete v něm souhrn povinností, které má z hlediska bezpečnosti dodržovat každý zaměstnavatel. Třeba kde umístit bezpečnostní značky a značení nebo jaké zavést informační signály na všech pracovištích, kde může přijít k úrazu. A k tomu dojde klidně u vaření kávy.

Značení bývá ve čtyřech barvách. A má to svůj význam, protože:

  • červená značí zákaz,
  • modrá znamená příkaz,
  • žlutá je výstraha
  • a zelená znamená bezpečí.

Vedle obecného barevného schématu, který je mezinárodně platný a srozumitelný, se setkáváme s těmito druhy bezpečnostních značek:

Zákazové značky jsou kruhové, zleva doprava šikmo přeškrtnuté. Okraj značek a přeškrtnutí je červené. Uvnitř najdete bílé pole s černým grafickým symbolem, který znázorňuje, co nemáte dělat.

Výstražné značky poznáte podle tvaru trojúhelníku, který je postavený na jedné ze svých stran. Trojúhelník i grafický symbol jsou černé, vnitřní pole je žluté. Symbol obvykle poukazuje na konkrétní nebezpečí. Například požár, radioaktivní látky, elektřinu, pád apod. Můžete se ale setkat i s vykřičníkem, což je obecný znak pro varování před nebezpečím.

Modré kruhové značky s bílým symbolem jsou příkazové. Podle obrázku na značce konkrétně poznáte příkaz, který máme respektovat. Například nasadit si helmu, rukavice, ochranný pracovní oděv, jet jediným přikázaným směrem a podobně.

Zelené čtvercové nebo obdélníkové značky s bílým symbolem označují bezpečí. Poznáte, kudy utíkat do bezpečí, kde je lékárnička nebo místo první pomoci. Díky nim taky snadno najdete evakuační výtah nebo třeba hlavní vypínač elektřiny.

Červené čtvercové nebo obdélníkové značky poukazují na prvky požární ochrany. Díky bílému symbolu v červeném poli poznáte, kde jsou hydranty, hasicí přístroje a další prostředky.

Pohlídejte si, aby doplňující sdělení nebylo přímo ve značce, ale pouze na čtvercové nebo obdélníkové doplňkové tabulce. Bezpečnostní značka spolu s doplňkovým textem tvoří bezpečnostní tabulku.

A buďte v bez obav, všechny bezpečnostní značky a tabulky splňují vládní nařízení č. 375/2017 Sb. Podrobně se v něm řeší vzhled značek i pravidla pro jejich umístění.

Pohlídejte si značky, ve kterých se často chybuje

Bezpečnostní značky správně fungují jen tehdy, pokud je správně umístíte a dáte jich do prostoru dostatek. Jedině tak je lidé uvidí i ve chvíli, kdy jsou ve stresu. S tím souvisí i pravidelné kontroly, jestli značky nevybledly a neošoupaly se. Při každé další přidané tabulce si taky ověřte, jestli jich okolo není už moc. V takovém případě značky spíš škodí, protože se v nich člověk už nevyzná. 

Výrobci téměř ve všech případech nabízejí značky a tabulky v pevném plastovém i samolepicím provedení a v různých velikostech. 

Tabulky z fotoluminiscenčního materiálu použijte zejména pro: 

  • únikové cesty, 
  • nad únikové východy
  • či nad hasicí přístroje a hydranty. 

V tmavých prostorách i při výpadku proudu je lidé snáze uvidí a případná evakuace proběhne plynuleji a bezpečněji.

Kompletní nabídku bezpečnostních značek si stáhněte i v katalogu Manutan.

Hlavní vypínač a rozvaděč

Podle legislativy musíte zajistit, aby byl hlavní vypínač elektřiny trvale přístupný a viditelně označený. K tomu je ideální samolepka přímo na elektrické skříni. Jedná se o zelenou obdélníkovou značku s bílým symbolem blesku.

Únikové cesty

Trvale označené musí být také všechny únikové cesty z budovy – trasy, východy, evakuační výtahy. Kdekoliv je to technicky možné, použijte pro orientaci značky, které dostatečně dlouho svítí, případně jsou z fotoluminiscenčního materiálu. K označení únikových cest se používají zelené čtvercové či obdélníkové značky s bílými symboly šipek. Bývají také doplněny bílým panáčkem a symbolem schodů, dveří nebo výtahu.

Nebezpečné prostory, riziko pádu

Pokud jsou ve vaší firmě místa, kde hrozí pád, označte je. Zaměstnance tak upozorníte, že jim může něco spadnout na hlavu nebo že mohou spadnout oni – z rampy, z vyvýšeného pracoviště, do lisu a podobně. Tady sáhněte po obecné značce Nebezpečí pádu. Dokonce existují i varianty s upřesněním, například Nebezpečí pádu do prohlubně. Jde o výstražnou značku se žlutým polem a černým symbolem v černém obrysu trojúhelníku.

Pozor také na zúžené prostory a hrany sklopných i zvedajících se vrat. Všechny hrany, kde hrozí riziko, že do nich člověk nebo dopravní prostředek narazí, natřete nebo polepte žluto-černým šrafováním. U vrat je to obvykle jejich spodní strana. Pamatujte, že ji musíte označit zvenčí i zevnitř. V případě zúžených prostor šrafování natřete nebo nalepte na obě strany hran, kde hrozí srážka.

Lékárnička

Každé pracoviště musíte vybavit lékárničkou. Zároveň místo, kde ji uložíte, viditelně označte čtvercovou nebo obdélníkovou zelenou značkou s bílým křížem. Třeba formou nálepky na skříňku.

TIP: Pokud si na našem e-shopu nevyberete, rádi vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo na zákaznickou podporu (800 24 24 24) a společně vymyslíme ideální řešení právě pro vás a vaše lidi.


Psali jsme o:

Dezinfekční, úklidové a hygienické prostředky

Úklidový set s mopem z mikrovlákna a úklidovým vozíkem TTS

Ochranné pomůcky a pracovní oděvy

AIG7047760

Další články, které vám pomohou