Chytré skladování: budoucnost automatizovaných logistických skladů

Chytré skladování jako klíčový faktor předvídavých firem znamená budoucnost. Díky automatizovanému systému, který spolupracuje s dalšími prvky logistického skladu, může celková optimalizace dodavatelského řetězce zvýšit produktivitu firmy. Pro snazší porozumění všem těmto inovacím jsme připravili podrobný článek o automatizaci logistických skladů a obecně budoucnosti automatizace v průmyslu.

forklift-835340_1280

Co je chytrý sklad?

V současné době počet chytrých skladů neustále roste, aby reagoval na vývoj v logistickém sektoru a na potřeby jeho zainteresovaných stran. Automatizace nabízí odborníkům řadu výhod. Existují různá řešení, která pomáhají zavést inovace do praxe přímo v místě instalace s ohledem na konkrétní situaci ve firmě.

Výhody logistického skladu s automatickým systémem

Podnikání se každým dnem mění a vyžaduje stále rostoucí produktivitu, zejména z hlediska vychystávání objednávek a dodávky zboží. Automatizace logistických skladů umožňuje firmám udržovat tempo a plnit očekávání svých zákazníků.

V automatizovaném skladu se vychází z původní organizace firmy, na niž navazuje pokročilá technologie přinášející optimalizaci v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Díky nastavitelné a škálovatelné organizaci má automatizovaný systém potenciál zvýšit optimalizaci a produktivitu logistického skladu.

V reálném čase se dokáže přizpůsobit mnoha faktorům, jako je řízení zásob a neočekávané problémy související s příjmem, odesláním nebo sledovatelností zboží. Díky koordinaci těchto faktorů a automatizovanému systému nabízí logistický sklad možnost stabilní, flexibilní a efektivní organizace z hlediska produktivity.

Od příjmu zboží až po vychystávání objednávek nebo skladování zboží je každý automatizovaný systém integrován do dodavatelského řetězce. Automatizovaný sklad koordinuje dodavatelský řetězec za účelem optimalizace celého výrobního řetězce. Automatizace logistického skladu také eliminuje opakující se úkony, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na úkoly přidávající z hlediska produktivity smysluplnou hodnotu.

Hlavní řešení použitá v logistickém skladu s automatickým systémem

Logistické sklady využívají automatizaci zejména při jednotlivých úkonech, a to díky manipulačnímu zařízení nebo robotům kombinovaným s pokročilými technologiemi. Logistické sklady s automatickým systémem vycházejí ze tří hlavních technologií:

 • WMS (Warehouse Management Systems, systémy řízení skladu), neboli software pro řízení logistického skladu;
 • RFID, neboli radiofrekvenční identifikační systémy;
 • Disruptivní technologie.

Mezi pokročilé technologie používané k optimalizaci vychystávání objednávek v rámci dodavatelského řetězce patří následující nejběžnější řešení automatizace:

 • Umělá inteligence
 • Big data
 • Strojní učení
 • Rozšířená realita
 • Propojené senzory

Automatizovaný systém propojený s ekosystémem firmy

WMS je integrován s ohledem na již existující organizaci s cílem nabídnout trvalá řešení prostřednictvím vhodné a adaptabilní implementace. Optimalizovaný sklad – díky automatizovanému a propojenému systému – je proto integrován do ekosystému firmy a celého dodavatelského řetězce. Kromě efektivního řízení skladu a efektivního plánování úkonů poskytuje zákazníkům také lepší přehlednost.

Další výhodou je optimalizovaná reakce na vnější faktory, jako jsou nepředvídané problémy ve skladu nebo při dodávce. Logistický sklad s automatizovaným systémem tak zvyšuje produktivitu tím, že nabízí rychlá a efektivní řešení.

Přizpůsobuje se nejen dodavatelskému řetězci firmy, ale také se propojuje se všemi externími systémy, jako je přehled stavu zásob v reálném čase ve všech prodejních místech. Automatizace logistického skladu tak poskytuje komplexní přehled všech prvků spojených s logistickým tokem za účelem předvídání neočekávaných problémů a jejich řešení v daném okamžiku (T) s maximální reakcí. Tento základní faktor přináší firmě vysokou adaptabilitu, což výrazně zlepšuje provádění jednotlivých úkonů a potažmo produktivitu celé firmy.

Jak přejít na chytré skladování

Odborníkům, kteří chtějí začít nebo pokračovat v automatizaci svého skladu, je k dispozici několik možností optimalizace; mohou si proto vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám a limitům.

Praktické řešení účinné automatizace

V logistickém skladu s automatickým systémem jsou vysokozdvižné vozíky nahrazeny stohovacími jeřáby nebo drony. To znamená, že ruční úkony již neprovádějí zaměstnanci, ale optimalizovaný systém podporovaný roboty. K zefektivnění všech úkonů prováděných v logistickém skladu se nabízejí tři řešení:

 • Vychystávání objednávek: robotická ramena, vysoce výkonné vychystávací stanice a hlasové vychystávání jsou automatická řešení, která optimalizují vychystávání.
 • Automatizace skladování: stohovací jeřáby, automaticky naváděná vozidla nebo paletové vozíky kyvadlové dopravy zefektivňují ukládání a výdej zboží do/z regálů.
 • Optimalizace dopravy: drony nebo autonomní či kolaborativní roboty zkracují dobu přepravy zboží v různých oblastech skladu.

Software pro efektivní logistické sklady

Do firemního systému ERP je nainstalován logistický software, který monitoruje veškeré skladové zásoby a zajišťuje neustálou sledovatelnost každého produktu. Optimalizovat váš logistický sklad v celém dodavatelském řetězci mohou pomoci tři řešení automatizace:

 • WMS, Warehouse Management System, softwarový balíček systému řízení skladu synchronizuje a koordinuje všechny úkony, od zadávání objednávek a řízení skladu až po vyskladnění a expedici zboží.
 • WCS, Warehouse Control System, systém řízení skladu vám umožňuje řídit činnost manipulačního zařízení v reálném čase.
 • MES, Manufacturing Execution System, výrobní informační systém koordinuje dodavatelský řetězec a zajišťuje lepší celkovou organizaci, od přidělování úkolů až po kontrolu kvality.

Pokročilá technologie pro chytrý sklad

Váš chytrý sklad může podpořit řada řešení. Níže uvádíme tři nejdůležitější:

 • RFID tagy
 • Big data
 • Umělá inteligence věcí

Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) vám umožňují řídit umístění zásob bez použití jednotlivých tagů. V tomto smyslu jsou RFID tagy nástupci tradičních čárových kódů. Pracují pomocí rádiových vln a určují umístění veškerých skladových zásob. Ačkoli nejsou v chytrém skladu vyloženou nutností, šetří drahocenný čas, protože odpadá práce s čtením jednotlivých tagů.

Big data optimalizují dodavatelský řetězec shromažďováním dat a analýzou všech úkonů. Při kombinaci těchto dvou řešení Big data identifikují a studují každý úkon prováděný ve skladu a poté navrhují zlepšení. Big data tak představují budoucnost optimalizace dodavatelského řetězce, protože zajišťují neustále rostoucí produktivitu a přizpůsobují se změnám v podnikatelské praxi.

Umělá inteligence věcí – neboli AloT – kombinuje dvě technologie: IoT (internet věcí) a umělou inteligenci. Zefektivňuje vzájemnou interakci objektů a snižuje nebo dokonce úplně eliminuje potřebu lidského zásahu. Umělá inteligence věcí proto shromažďuje data a analyzuje všechny úkony, aby umožnila existenci autonomních skladů (známých také jako Dark Warehouses, temné sklady). Tyto temné sklady optimalizují zdroje a zvyšují produktivitu vyřazením zbytečných úkonů. V současné době se temné sklady profilují jako sklady budoucnosti.

Proč zvolit WMS?

WMS je základním prvkem automatizace logistického skladu. Umožňuje odborníkům efektivně dohlížet na veškeré úkony a řídit jejich chod tak, aby bylo zajištěno neustálé zlepšování výkonnosti firmy.

Využití WMS v logistických skladech budoucnosti

Díky špičkové technologii může WMS neustále komunikovat s fyzickým světem a tím zvyšovat produktivitu firmy. Tato nepřetržitá komunikace umožňuje WMS řídit stroje a strojům umožňuje předávat WMS informace, které lze znovu použít za účelem optimalizace různých úkonů.

Výhody automatizovaného systému propojeného s WMS

Propojení mezi WMS a fyzickým světem přináší vyšší produktivitu a vyšší kvalitu služeb.

Tato nepřetržitá komunikace zefektivňuje celý dodavatelský řetězec, zvyšuje reaktivitu, zefektivňuje vychystávání každé objednávky a chytřeji rozděluje úkoly. V logistickém skladu jsou všechny úkony přiřazovány ve správný čas, aby se zamezilo zbytečnému cestování a předčasné aktivitě.

Tento automatizovaný systém a řešení, která nabízí, umožňují přesnou kontrolu a sledovatelnost celého dodavatelského řetězce, od vychystávání po nakládku, včetně přípravy a expedice zásilek.

WMS: Řešení práce ve skladech budoucnosti

WMS je budoucím systémem řízení skladu a „mozkem“ budoucích skladů. Koordinuje všechny úkony ve skladu, od vychystávání objednávek po expedici. Především vám umožní realizovat tři skladové trendy budoucnosti:

 • Temné sklady (Dark Warehouses)
 • Vychystávání ve vlnách (Wave picking)
 • Cross-docking

Kromě lepšího řízení, efektivnějšího cestování a zvyšování výkonu nabízí WMS také vysokou flexibilitu. Je udržitelný a škálovatelný, a proto se profiluje jako řešení budoucnosti. Díky své přizpůsobivosti je schopen začlenit nové technologie a trendy na trhu.


Další články, které vám pomohou