Expertka radí: odpad ve firmě omezte, až pak třiďte

Než se ve firmě pustíte do třídění odpadu, zkuste ho omezit. Odbornice na odpad radí, jak se řídit katalogem odpadu, jak od roku 2021 nově třídit odpad ve firmách a proč se poplatek za skládkování neustále zvyšuje.

Triedenie odpadu úvodný obrázok

Nakládání s odpady v Česku upravuje zákon o odpadech a podle něj se řídí i firmy. Zákon vychází z legislativy Evropské unie, která stanovuje recyklační limity a Česko je jako člen musí splňovat a postupně zařazovat. Zákon proto doplňují vyhlášky, které se průběžně vydávají.

Každá firma by měla mít osobu, která za nakládání s odpady odpovídá. Nejčastěji je to odpadový hospodář a podnikový ekolog, může pracovat i externě.

Podle zákona o odpadech se firmy musí řídit katalogem odpadu, který odpady dělí do 20 hlavních skupin

Jak pracovat s katalogem odpadu

Pojmenujte odpad, který firma produkuje. S pomocí katalogu to zjistíte ve třech krocích:

 1. odpad zařadíte do jedné z 20 základních skupin odpadu, podle způsobu vzniku nebo odvětví produkce,
 2. v základní skupině vyberete podskupinu odpadu (ta například upřesňuje, jak odpad vzniká),
 3. v podskupině vyberete konkrétní druh odpadu.

„Každé firmy se týká, že svůj odpad musí správně zařadit podle katalogu a pak ho předat oprávněné osobě – ta s ním naloží podle zákona, buď ho zrecykluje nebo zpracuje. Pokud tak učiníte, jednáte podle zákona. Často se stává, že firmy odpad zařadí špatně a pak na ně může přijít inspekce,“ vysvětluje Regina Pavlíčková ze společnosti Cyrkl – Digitální odpadové tržiště.

Zákon prozatím neuvádí, kolik odpadu firma musí vytřídit, a tak je problematické povinnost vymáhat. Nakládání s odpady kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Kontroly se často provádí na základě udání a sankce jsou individuální – závisí na míře porušení zákona.

Odpad třiďte pomocí třídících sad

Motivací ke třídění je i poplatek za skládkování, který se každý rok zvyšuje. Cílem je šetrnější přístup k životnímu prostředí a úplný odklon od skládkování. Pavlíčková upřesňuje: „Poplatek za skládkování je v současné době 800 korun za tunu a stále roste. V roce 2030 to bude 1850 korun na tunu.“

Pokud ve firmě produkujete komunální odpad (podobný jako v domácnosti), vzniká vám povinnost třídit odpady podle druhů.

Firmy a podnikatelé musí od roku 2021 povinně oddělovat odpad. Zaměstnancům nebo klientům poskytněte ve všech prostorách, kde odpad vzniká, koše k třídění odpadu, odděleně pro:

 1. papír,
 2. plasty,
 3. sklo,
 4. kovy,
 5. biologický odpad. 

Řešením je koš pro každý typ odpadu, či tzv. třídící sety.

Ušetřete: odpad ve firmě omezte, až poté ho třiďte

V Česku se třídění liší u místních a zahraničních společností.

Velké společnosti s mateřskou základnou v zahraničí často nakládají s odpadem podle propracovaných interních cílů.

„Velmi dobře nakládají s odpadem Němci, Francouzi, Rakušané nebo Švýcaři. Firmám obecně mnohdy chybí motivace, protože krok environmentálním směrem zahrnuje velkou změnu v systému,“ uvádí Zenkerová.

Chytré nakládání s odpady ve firmě vyžaduje velkou změnu v rámci všech firemních procesů – nestane se tak přes noc.

Než se pustíte do pořizování systémů na třídění, zastavte se u odpadu

Pomohou vám 4 kroky:

 1. Promyslete, jak odpad omezit.
 2. Promyslete, jestli můžete odpad znovu využít ve výrobě.
 3. V odpadu si udělejte pořádek a začněte ho třídit: pro další nakládání s odpadem je klíčové, aby se jednotlivé druhy nepromíchaly.
 4. Odpad prodávejte: výnosné jsou například papírové krabice nebo fólie.

„Pracovali jsme s firmou, která zbytečně vyhazovala papírové krabice. Lisovali je a do e-shopu nakupovali nové. Přitom jim stačilo, aby ty krabice vzali, přesunuli je jinam a pak do nich balili výrobky z e-shopu. Nikoho to ale nenapadlo,“ popisuje Pavlíčková.

Tříděním odpadu ušetří firmy i dlouhodobě. Skládkovací poplatek je každý rok vyšší a zároveň roste tlak na snížení uhlíkové stopy. Pro větší firmy se environmentální iniciativa může promítnout i do nefinančních reportů – výhodná je třeba pro získání dotací, kterým se věnuje například Mida Consulting. U brněnské firmy provedl Institut Cirkulární ekonomiky analýzu a zjistil, že papírové ručníky tvoří 31 % vyprodukovaného odpadu a firmu stojí přes půl milionu korun ročně. Při nahrazení papírových utěrek by firma snížila produkci komunálního odpadu z 302 tun na 55,6 tun a výrazně ušetřila.

Třiďte, uzavírejte výrobní cyklus a soutěžte

Ministerstvo průmyslu a obchodu pravidelně pořádá pro podniky a firmy soutěž Přeměna odpadů na zdroje. Je v ní místo pro každý nápad, který přijde se způsobem, jak přeměnit odpad na produkt. Aby neskončil na skládce, ale podpořil myšlenku cirkulární ekonomiky. S odpady a jejich správným tříděním vám poradí i Manutan. Zajímá vás, jakou třídící sadu košů vybrat? Naši prodejci vám s výběrem rádi pomohou.


Další články, které vám pomohou