Jak práce na dálku zlepšuje vztah pracovníků k firmě?

Podle průzkumů 79 % lidí pracujících na dálku tvrdí, že práce na dálku zlepšuje jejich vztah k zaměstnavateli.

prace-na-dalku

Podle průzkumů 79 % lidí pracujících na dálku tvrdí, že práce na dálku zlepšuje jejich vztah k zaměstnavateli. Výborný vztah zaměstnanců pracujících na dálku k firmě lze vysvětlit několika nečekanými, avšak logickými důvody.

V důsledku francouzských stávek z konce roku 2019, a především celosvětové zdravotní krize prudce stoupá obliba práce na dálku. 75 % zaměstnavatelů a 79 % zaměstnanců se shoduje na tom, že práce na dálku zlepšuje vztah pracovníků k jejich firmě! Valná většina dotázaných (88 % zaměstnanců a 71 % zaměstnavatelů) se domnívá, že práce na dálku přináší větší efektivitu a produktivitu. Toto tvrzení není těžké doložit fakty.

Více práce na dálku, méně dopravy

První vysvětlení pochopitelně souvisí se zkrácením doby strávené v dopravních prostředcích. Konec dojíždění z domova do práce je ostatně pro celých 46 % zaměstnanců největším zdrojem motivace ke spolupráci (hned za hygienickými důvody). Méně času stráveného dopravou samozřejmě znamená více času na práci, ale také menší únavu. Díky tomu máme dostatek energie, abychom se mohli na práci a její výsledky lépe soustředit.

Větší klid a lepší soustředění

Práce v klidném prostředí – zejména za normálních okolností, kdy jsou děti ve škole nebo školce – patří k faktorům s největším vlivem na produktivitu a efektivitu. A přesně tuto výhodu práce na dálku nabízí! Když zaměstnanci pracují na dálku, jsou od práce méně často vyrušováni. Když si odmyslíme nestandardní situace, jako je například lockdown, je třeba během jednoho dne práce na dálku nutné vyřídit výrazně méně telefonátů a e-mailů než při běžném dni stráveném v prostorách firmy. Ukazuje se, že zaměstnanci mají tendenci posílat kolegům pracujícím z domova méně e-mailů. Kromě toho 4 zaměstnanci z 10 tvrdí, že během práce na dálku jsou se svým týmem v kontaktu jen velmi málo nebo vůbec. Z toho 39 % uvádí, že k těmto kontaktům dochází jen jednou za den, pokud vůbec.

Větší nezávislost

Přímým důsledkem předchozího bodu je zjištění, že 88 % zaměstnanců, ale i 86 % zaměstnavatelů přináší práce na dálku větší nezávislost. A právě nezávislost bezpochyby patří k hlavním faktorům, které zlepšují vztah k zaměstnavateli a zvyšují spokojenost s prací. Čím více mají zaměstnanci nezávislosti a čím flexibilnější je jejich pracovní prostředí, tím více jsou při práci motivovaní a produktivní.

Více pohody při práci

Práce v klidném prostředí (doma nebo ve sdíleném prostoru), menší únava způsobená pobytem v dopravních prostředcích a vyšší efektivita přirozeně navozují niterný pocit uspokojení. Tento pocit se významnou měrou podílí na celkové pohodě každého jednotlivce, zejména pokud daná osoba vykonává práci, ve které se může rozvíjet a v neposlední řadě si vydělat na živobytí. Právě proto se naprostá většina lidí pracujících na dálku (přesně 89 %) domnívá, že práce na dálku vede k lepší rovnováze mezi osobním a pracovním životem.

Více možností volby, větší pocit kontroly

Poslední a neméně důležité, i když možná nejpřekvapivější vysvětlení má kořeny v neurovědě. Podle tohoto vědeckého oboru vytváří možnost výběru a úpravy prostředí pro práci velmi silný pocit kontroly. Jak zdůrazňuje neurovědec Gaëtan de Lavilléon, pocit kontroly „se pojí s celkově větší spokojeností s prací, a tím pádem i s větší výkonností. Pocit kontroly vyplývá z možnosti ovlivňovat, upravovat nebo měnit své prostředí. V kontextu zaměstnání tedy souvisí s možností zařídit si pracovní prostředí tak, aby vyhovovalo našim potřebám.“ A právě možnost výběru pracovního prostředí podle vlastních potřeb a preferencí patří mezi výhody práce na dálku.


Psali jsme o:

Kancelářské židle pro ergonomické sezení

AIG2732917

Kvalitní osvětlení ve správném barevném tónu

AIG2740867

Pracovní stoly, které odpovídají pracovním potřebám i možnostem domácnosti

AIG2734093

Další články, které vám pomohou