Jaké návyky pomáhají s úsporou energií při práci na dálku?

Válka na Ukrajině a její důsledky pro energetický sektor (zvyšování sazeb, rizika přerušení dodávek atd.) vedly v mnoha zemích k přijímání úsporných opatření v oblasti spotřeby energií. Stoupající obliba práce na dálku je jednou z cest, jak současné energetické krizi čelit. Aby byla úsporná opatření účinná, musí zaměstnavatelé i zaměstnanci přijmout ekologicky odpovědnější přístup.

xA00180PIC2-min-1536x1024

Šetření energií: Možnosti při práci na dálku

Práce na dálku představuje skvělý způsob snižování uhlíkové stopy firem. Na druhou stranu je však přesun na home-office kontraproduktivní, pokud jej doprovází nadměrná spotřeba energií v dané domácnosti. Je proto naprosto klíčové vzdělávat zaměstnance ohledně energetických otázek spojených s přesunem na home-office. Díky ekologicky odpovědnějšímu přístupu mohou zaměstnanci nejen ušetřit, ale také přispět ke snížení celosvětové produkce emisí oxidu uhličitého.

Cesty za prací

Omezení volného pohybu během pandemie Covid-19 donutila velké množství zaměstnanců začít pracovat z místa bydliště. Celosvětová produkce skleníkových plynů v roce 2020 klesla o cca 2,4 miliardy tun. Přesto dosáhla v roce 2021 celková produkce skleníkových plynů výše 36,3 miliardy tun, což je historicky nejvyšší množství. Rozšiřování práce na dálku se proto v tomto kontextu jeví jako relevantní řešení.

Pro dosažení energetické úspornosti je navíc potřeba změnit způsob, jakým cestujeme. Cesty za prací lze pojmout i ekologičtějším způsobem, stačí si vybrat některou z alternativ k automobilové dopravě: chůzi, kolo, MHD, sdílení aut apod.

Spotřeba elektřiny

Spotřeba elektřiny představuje jednu z oblastí, které lze nejlépe ovlivnit. Stačí jednoduché návyky, které vám pomohou snížit výši účtů za elektřinu za letošní zimu:

 • Vypněte a odpojte přístroje, které nepoužíváte.
 • U elektrických přístrojů provádějte pravidelnou údržbu.
 • Využívejte co nejvíc denní světlo, a ne umělé osvětlení.
 • Pokud plánujete vymalovat, zvolte světlé barvy, které zachytí více světla.
 • Po odchodu z místnosti nezapomínejte zhasnout.

Kancelářské lampy mohou přispívat ke zdravému zraku. Volte úsporné čtyř až pětiwattové žárovky energetické třídy A++. Ty vydávají dostatek světla a umožní vám tak pohodlnou práci.

Vytápění

Snížení nastavené teploty o jeden stupeň může vést k úspoře energie až o 7 %. Za energeticky úspornou teplotu v domácnosti či na pracovišti se považuje 19 °C. Nechcete, aby vám na home-office byla zima, ale zároveň nechcete na termostatu zvyšovat nastavenou teplotu? Nejvíc vám pomůže vrstvení oblečení a celkově výběr teplého a kvalitního oděvu. Také se pravidelně zvedejte ze židle, protáhněte se a trochu si zacvičte.

Vytápění v rodinných domech nemusí být tak účinné jako v kancelářích. V takovém případě je potřeba zajistit dobrou tepelnou izolaci. To je potřeba vzít v úvahu, když se uvažuje o přesunu pracovníků na home-office. V některých případech je rozumnější využívat práci na dálku v létě a na pracovišti v zimě.

Digitální uhlíková stopa

A co energetická spotřeba elektronických zařízení? Práce na dálku je doprovázena zvýšením používání nástrojů pro video konference. Usilujeme-li o úsporu energií, je třeba volit energeticky co nejméně náročné aplikace. Přenos videa spotřebovává obrovské množství energie. Proto by možná bylo vhodné zvážit „audio konference“.

E-mail o velikosti 1 MB představuje spotřebu energie srovnatelnou s 25 minutami svícení 60wattové žárovky. V rámci ekologického přístupu je proto třeba upřednostňovat chatovací aplikace, u příloh volit co nejmenší velikost a pravidelně třídit doručenou poštu. Tyhle položky samozřejmě zaměstnanci na fakturách za elektřinu neuvidí. Ale podobné změny se v reálu budou promítat do spotřeby centrálních serverů.

Existují ale i způsoby odpovědnějšího užívání elektronických zařízení, které lze v osobním životě zaznamenat, protože pomáhají ušetřit. Zaměstnanci, které trápí výše spotřeby energie, mají následující možnosti:

 • pravidelně používat „úsporný režim“,
 • deaktivovat nepoužívané funkce (GPS, Wi-Fi, Bluetooth, atd),
 • snížit jas obrazovek,
 • snížit hlasitost zařízení,
 • odpojit nepoužívané příslušenství (tiskárnu, reproduktory),
 • nastavit uvedení počítače do režimu spánku při nepoužívání,
 • nastavit vypnutí obrazovky pro 20 minutách bez aktivity,
 • odpojit nebo vypnout modem pro připojení k internetu během noci,
 • pořídit si tzv. chytré prodlužovací kabely.

Elektronická zařízení mají vysokou spotřebu energie. Dodržováním výše uvedených opatření můžete snížit spotřebu počítače až o polovinu.

Šetření energií při práci na dálku: Možnosti zaměstnavatelů

Jak efektivně řídit práci na dálku u vás ve firmě? Sepište plán energetických úspor, pomůže vám to stanovit konkrétní cíle. Existují tři základní oblasti, na které se při práci na dálku zaměřit, aby bylo dosaženo úspory energií.

Udělejte harmonogram práce na dálku

Je lepší, aby se zaměstnanci na home-office střídali během týdne, nebo aby se pro home-office vyhradil jeden den pro všechny? Bé je správně. Stanovíte-li pro všechny jeden den určený pro home-office, budou důsledky z hlediska energetické spotřeby firmy významnější. Jaký den zvolit? Uzavřením některých pracovních budov v pátek dosáhnete snížení nákladů na vytápění.

Vhodně uspořádejte pracoviště

Při plánování energetických úspor je naprosto klíčové se zamyslet nad tím, jaké je prostorové rozložení vašich pracovišť. Díky tomu, že víc pracovníků využívá home-office, zůstávají některá pracovní stanoviště prázdná. V takovém případě je možné přejít na systém flexibilního pracoviště a ušetřit tak na energiích. Základem flexibilního pracoviště je mít méně pracovních stanovišť než pracovníků. Pracovní stanoviště nejsou pevně rozdělená, ale pracovníci se na nich střídají podle toho, kdo má zrovna home-office. Díky tomuto systému můžete zmenšit velikost firemních prostor a snížit náklady na vytápění i klimatizaci.

Podporujte práci na dálku

Ne všichni zaměstnanci musí být z práce na dálku nadšení, hlavně proto, že home-office má přímý vliv na výši účtů za energie a také může znamenat menší pracovní komfort. Zavedením příspěvků na home-office dojde k finanční kompenzaci zvýšené spotřeby energií v domácnostech. Současně nezapomínejte na ergonomické vybavení pracoviště v domácnostech zaměstnanců. Velkou podporu prokážete, pokud zaměstnancům dodáte ekologicky odpovědné vybavení vhodné pro práci z domova.

Home-office ale není jedinou možností, jak dosáhnout energetických úspor efektivním způsobem. Firmy i samotní zaměstnanci musí každodenně přijímat rozhodnutí, která budou šetrnější k životnímu prostředí a která povedou k úsporám. Chcete ještě více zapracovat na společenské odpovědnosti firem vašeho podniku? Stáhněte si naši příručku plnou odborných rad:  „Společenská odpovědnost firem: Vše, co potřebujete pro úspěšnou CSR strategii“.


Další články, které vám pomohou