Prostor pro práci: Důležitý faktor ovlivňující kvalitu pracovního života a produktivitu

Pracovat na dálku, nebo v prostorách zaměstnavatele? V souvislosti s koronavirovou krizí vyvstává tato otázka obzvláště naléhavě.

flex-office

Pracovat na dálku, nebo v prostorách zaměstnavatele? V souvislosti s koronavirovou krizí vyvstává tato otázka obzvláště naléhavě. V obou případech je třeba dohlédnout na to, aby měli zaměstnanci pro práci co nejlepší podmínky. Prostor pro práci, ať fyzický, nebo virtuální, totiž představuje zásadně důležitý faktor, který ovlivňuje jak kvalitu pracovního života, tak i produktivitu.

Hlavním cílem každého pracoviště je bezpochyby nabídnout všem pohodlné, inspirující a příjemné prostředí pro práci, které usnadňuje spolupráci a soustředění, ale také umožňuje zdravý pobyt s důrazem na bezpečnost. Podle rozsáhlé studie provedené think tankem Fabrique Spinoza, který se specializuje na hledání štěstí a spokojenosti v rámci firem, 94 % pracovníků tvrdí, že podoba pracoviště má přímý vliv na jejich výkonnost.

Koncepce, konfigurace a zařízení nově vznikajících pracovišť už nejsou jen věcí estetiky, ale představují také manažerský a strategický nástroj, protože mohou vést ke spokojenější a výkonnější spolupráci (…). Podoba nových pracovišť má nesmírný význam jak pro spokojenost zaměstnanců, tak pro využití obrovského potenciálu v oblasti jejich výkonnosti, který mohou firmy využít,“ zdůrazňuje zakladatel organizace Fabrique Spinoza Alexandre Jost.

Měnící se pracoviště

Flex office, home office, práce na dálku, coworking – změna, jež na pracovištích probíhá již několik let, s sebou přinesla řadu nových výrazů. Všechny mají společnou snahu o co největší efektivitu a soulad s vyvíjejícím se přístupem lidí k práci, který dnes klade větší důraz na hledání smyslu a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem. Hlavním cílem je větší spokojenost při práci, ta totiž přispívá jak k osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků, tak i k celkovému úspěchu firem.

Koronavirová krize v tomto ohledu urychluje probíhající změny tím, že celou společnost konfrontuje s problematikou hygieny na pracovišti, vytváří nové požadavky, jako je nošení ochrany úst a nosu nebo bariérová gesta, ale zároveň vede k masovějšímu rozšíření práce na dálku. Na pořadu dne se tak ocitá neustálé vylepšování prostorů pro práci.

Zlepšení času společně stráveného při práci

Rozvoj pracovišť typu „flex office“ proměňuje klasické kancelářské prostory v centra spolupráce, která jsou lépe uzpůsobená k vzájemné výměně poznatků, setkávání a hledání konsenzu než k tradiční výrobě. Z každého osobního setkání se snaží udělat bohatý, produktivní zážitek.

Klíč k úspěchu konceptu „flex office“ tedy spočívá v tom, aby prostory pro práci skýtaly příjemné místo k setkávání. Společně strávené okamžiky nemusejí automaticky znamenat nečinnost. Právě naopak, dobře navržená kancelář „flex office“ podporuje fungování týmu, vzájemné interakce a aktivní naslouchání. To vše jsou nezbytné podmínky ke vzniku skutečně tvůrčího prostředí.

Důraz na nezávislost

Pokud se z kanceláře stane především místo zaměřené na výměnu informací, mohou se ostatní pracoviště plně věnovat výrobě. V tom tkví hlavní smysl práce na dálku. Když je správně zorganizovaná, vzhledem ke svému důrazu na nezávislost pracovníků může výrazně zlepšit jejich vztah k firmě. Práce na dálku snižuje únavu a časové ztráty spojené s cestou do zaměstnání, a tím pádem také posiluje produktivitu. 88 % zaměstnanců a 71 % zaměstnavatelů skutečně tvrdí, že jejich produktivita díky práci na dálku vzrostla.

Podpora spolupráce

Prostor pro práci může být fyzický, ale také virtuální. Toho virtuálního lze docílit pomocí nástrojů pro spolupráci. Zvýšení produktivity díky jejich použití potvrzuje 65 % uživatelů. Tyto nástroje zároveň posilují vzájemnou důvěru a otevřenost mezi členy týmu, a tím – byť na dálku – zlepšují kvalitu pracovního života.

Omezení rušivých okolních zvuků

59 % zaměstnanců tvrdí, že je na pracovišti obtěžují rušivé okolní zvuky. Hluk při práci vede k únavě a stresu a může způsobit i poruchy spánku nebo vysoký krevní tlak. Ovlivňuje také mezilidské vztahy a produktivitu zaměstnanců. Jeden zaměstnanec z 5 dnes kvůli hluku přijde o 30 minut práce za den. Ke zvýšení produktivity a pohodlí všech přítomných většinou stačí nainstalovat v kancelářích protihlukové panely a prvky nebo používat ucpávky do uší či protihluková sluchátka.

Boj proti muskuloskeletárním poruchám

Pro vaše dlouhodobé zdraví je nezbytné mít doma i v kanceláři klidné a dobře osvětlené prostředí vybavené ergonomickými prvky. Správné držení těla je totiž součástí prevence muskuloskeletárních poruch, které tvoří 87 % všech nemocí z povolání a každý rok stojí francouzský sociální systém 2 miliardy eur. O jejich dopadu na produktivitu, bez ohledu na obor činnosti, nemůže být pochyb.

Co všechno mají na svědomí:

  • 860 000 ztracených pracovních dní ročně v oblasti dopravy,
  • 1,5 milionu ztracených pracovních dní ročně v oblasti obchodu,
  • 930 000 ztracených pracovních dní ročně v potravinářství,
  • 440 000 ztracených pracovních dní ročně v oblasti hygieny,
  • 1,8 milionu ztracených pracovních dní ročně ve stavebnictví,
  • 2,3 milionu ztracených pracovních dní ročně v oblasti zdravotní a sociální péče.

Zlepšení kvality vzduchu

Odhaduje se, že špatná kvalita vzduchu stojí firmy až 440 eur ročně za jednoho zaměstnance. Zdravý vzduch naopak zlepšuje produktivitu týmů o 8 % až 11 %. I když pracujete na dálku z domova, nezapomeňte v místnosti pravidelně větrat. Prospěje to vaší efektivitě!

Nejlepší světlo je to přirozené

Na kvalitu pracovního života i na produktivitu má vliv také dobré osvětlení. Ať pracujete kdekoli, snažte se pokud možno dávat přednost přirozenému světlu. To podporuje

  • metabolismus,
  • ovlivňuje hormonální rovnováhu i imunitní systém
  • a usnadňuje obnovu buněk.

Lidé, kteří pracují pod umělým osvětlením, nejenže spí o 46 minut kratší dobu než ostatní, ale také si při spánku méně odpočinou. To znamená, že jsou pak v práci méně výkonní.

Blahodárný vliv rostlin

Zelené rostliny mají přímo kouzelné účinky – pouhá jejich přítomnost na pracovišti snižuje míru stresu a příznivě působí na zdraví a produktivitu zaměstnanců. K jejich dalším výhodám patří to, že dokážou prostor nenásilně rozčlenit a přispívají k dodržování rozestupů mezi lidmi. Jelikož navíc pomáhají čistit vzduch, mohly by některé rostliny, jako například filodendrony, dokonce o 45 % zvýšit produktivitu.


Další články, které vám pomohou