Pečujeme o vaši firmu i životní prostředí

Zavedení strategie společenské odpovědnosti firem se pro společnosti stalo nezbytným, aby se odlišily a byly úspěšné. MANUTAN pomáhá společnostem zavádět etičtější a ekologičtější spotřebu prostřednictvím ekologických, místních a recyklovatelných výrobků, ale také prostřednictvím své sítě odpovědných partnerů a dodavatelů. Nezapomínáme přitom na kvalitu, která je základní zárukou "dobré práce".

Za současné situace energetické transformace, kdy jsou udržitelný rozvoj a kvalita života na pracovišti prioritou, vám shrnujeme klíčové prvky relevantní CSR politiky. Podívejte se na video:

CSR ve firmách

Naším posláním je dodávat vám odpovědné a ekologické výrobky po celý rok. Upřednostňujeme místní výrobky a dodavatele, abychom zajistili krátké distribuční řetězce.

WHITE PAPER - CSR ve firmách

WHITE PAPER - CSR ve firmách

Hospodaření s odpady je nezbytné ke snížení objemu odpadků, pro ochranu životního prostředí a prosazování odpovědného chování. Stáhněte si tento dokument a dovíte se, jak je zavést.

Stáhněte si whitepaper

Vytvořte si odpovědnější pracovní prostředí

Věříme, že koncept "dobrá práce" přispívá k rozvoji zaměstnanců, dbáme na podporu talentu, začlenění,... Ať už prostřednictvím našich řešení nebo produktů, vždy se zasazujeme o to nejlepší pro všechny.

Optimalizujte hospodaření s odpadem

Hospodaření s odpady je nezbytné pro snížení množství odpadků, ochranu životního prostředí a pro přijetí zodpovědného chování. S jakými výrobky jej lze zavádět?

Vytvořte si ekologický dodavatelský řetězec

Jak snížit dopad dodavatelského řetězce na životní prostředí? Pomůžeme vám nabídkou vybraných zodpovědných produktů určených pro sklady.

Inkluze je součástí CSR strategie

MANUTAN se zasazuje o to, aby byly prostory přístupné všem a zcela bezpečně prostřednictvím široké škály inkluzivních produktů.

Podpora CSR u značky Manutan

Ve společnosti MANUTAN podporujeme cirkulární ekonomiku, a proto jsme vyvinuli vlastní zodpovědné produkty. Seznamte se s nimi.