Jak vybrat úklidovou firmu

Při výběru úklidové firmy se neřiďte pouze financemi. Důležitá je historie společnosti a především reference. Ve zdravotnictví, potravinářství a výrobních provozech se používají speciální hygienické standardy, které by úklidová firma měla splňovat. V kancelářích a provozech s drahým vybavením je dobré ohlídat si u úklidovky také pojištění odpovědnosti.

manutan_uklidova_firma

Firma, která poskytuje úklidové služby a další práce v oblasti správy budov se musí řídit normou ČSN EN ISO 41011. V ní najdete základní pojmy i principy řízení facility managementu. Norma vám může pomoct při určování cílů a plánů v oblasti správy.

Při výběru úklidové firmy začněte hledáním referencí

Úplně nejlepší je, když vám firmu osobně doporučí někdo, komu věříte. Pokud takové štěstí nemáte, musíte spoléhat na veřejně dohledatelné reference. Kvalitní firma má reference a spokojené zákazníky uvedené přímo na svém webu.

Kromě referencí se podívejte také na historii dané firmy. Ideální je, když je na trhu už pár let. Znamená to, že má dobře zavedené procesy a budete se na ni moct spolehnout v běžné operativě i případných problémových situacích.

Na webu úklidové firmy můžete najít také různé certifikáty, ocenění nebo popis kodexu, kterým se v praxi řídí. Můžete dohledat také způsob, jakým nabírají a školí nové zaměstnance, abyste si dokázali představit, kdo k vám bude několikrát týdně docházet.

Úklidová firma musí splňovat hygienické standardy

Do skladu, dílny a kanceláře neposílejte toho stejného člověka. Každé pracoviště má svá specifika a hygienické standardy, které musí kromě zaměstnanců dodržovat také úklidová firma. Prostory se pro účely úklidu dělí na 9 kategorií:

 • prostory typu A – kanceláře, zasedací místnosti, denní místnosti, odpočívárny, učebny, čítárny, knihovny, pozorovatelny, šatny, společenské místnosti, klubovny, ložnice,
 • prostory typu B – chodby, haly, schodiště, čekárny, cely, pracovní místnosti,
 • prostory typu C – ošetřovny, kuchyně, jídelny, kuchyňky, laboratoře, operační sály, dětské skupiny,
 • prostory typu D – sociální zařízení (WC, koupelny, umývárny), sauny, bazény, sušárny,
 • prostory typu E – výtahy,
 • prostory typu F – posilovny, tělocvičny,
 • prostory typu G – nepravidelně využívané místnosti ve speciálním režimu,
 • prostory typu H – pravidelně využívané místnosti ve speciálním režimu, serverovny, garáže, podzemní garáže, strojovny, ústředny, dílny, výměníky, půdy, podatelny,
 • prostory typu I – ostatní prostory nezařazené do kategorií A – H, které je potřeba dále blíže specifikovat.

Úklidová firma by vám měla říct, se kterými kategoriemi úklidu má zkušenosti. Pro úklid výrobních hal, kde se vyskytují specializované stroje, by měla mít firma speciální školení. Stejně tak by seriózní úklidová firma měla být také pojištěná proti poškození majetku i pracovním úrazům, aby případná náhrada škody nešla za vámi.

Spolupráci vždy zastřešte smlouvou

Jakmile svoji úklidovou firmu najdete, musíte s ní dohodnout:

 • jak často bude uklízet (může to být každý den nebo 1× týdně),
 • které činnosti bude dělat ve který den,
 • jak často a jakou formou bude probíhat velký úklid,
 • kdo zajistí prostředky pro práci – vy nebo samotná firma,
 • co všechno bude uklízet – hlavně se domluvte, jak je to s osobním prostorem (stoly) zaměstnanců,
 • jakým způsobem a jak často budete úklid kontrolovat,
 • formu sankcí – může to znít přísně, ale berte na vědomí, že úklid často vykonávají brigádníci bez větší praxe, a tak je potřeba si předem ošetřit, jak budete řešit neplnění dohodnutých pravidel.

Pokud se dohodnete, že vybavení pro uklízečky a uklízeče zajistíte vy, přečtěte si, co patří mezi základní výbavu úklidové komory.

Seznamte úklidovku se všemi specifiky vašeho pracoviště

Chemikálie, těžké stroje, vysoká vlhkost… Zaměstnanci úklidové firmy by měli vědět o všech specificích vašeho pracoviště. A to nejen kvůli tomu, aby předcházeli pracovním úrazům, ale také proto, aby použili vhodné čisticí prostředky, které nebudou mít nežádoucí reakci. 

Zaměstnanci úklidové firmy by měli být taky dobře obeznámeni s tím, jak se mohou po firmě pohybovat, ke kterým dveřím mají přístup a kde jsou únikové východy.

TIP: Při výběru pomůcek k úklidu se poraďte s našimi prodejci, zavolejte jim nebo napište třeba na chatu. Rádi vám připraví nabídku čisticích přípravkůpotřebných strojů na míru.


Další články, které vám pomohou