.

Nadměrný hluk na pracovišti – jak ho změřit a co proti němu dělat

Nadměrný hluk na pracovišti se zdaleka netýká jen dělnických profesí. Potýkají se s ním například i pracovníci barů, kde hraje hlasitá hudba, operátoři v callcentrech nebo lidé pracující blízko frekventovaných komunikací. Zjistěte, jak změřit, zda u vás nejsou překročeny povolené limity hluku na pracovišti a jakými opatřeními chránit zdraví zaměstnanců.

Nadměrný hluk na pracovišti – jak ho změřit a co proti němu dělat

Jaké jsou hygienické limity hluku?

Základním předpisem z oblasti ochrany zdraví při práci v hluku je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To ustanovuje, že přípustný hygienický limit hluku při práci je:

 • 85 dB při fyzické práci a osmihodinové pracovní době, 
 • 50 dB při tvůrčí práci, či jiné práci náročné na pozornost a soustředění,
 • 70 dB pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, kde hluk nevzniká samotnou pracovní činností, ale je způsoben větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť.

Pro lepší představu přidáváme tabulku, ve které najdete hodnotu zvuků z běžného života v decibelech:

Zvuk v reálném životěHladina hluku v decibelech
Běžný pouliční hluk50 dB
Hlasitý hovor60 dB
Frekventovaná ulice, hospoda70 dB
Lidský křik, tunelem projíždějící metro80 dB
Jedoucí vlak90 dB
Zdroj: bozp.cz

Jak změřit hluk na pracovišti?

Zběžné měření si sice můžete udělat i sami, třeba digitálním hlukoměrem nebo přes mobilní aplikaci Zvukoměr, ale počítejte s tím, že výsledek bude vždy jen orientační. Dle ustanovení § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví totiž mohou měření hluku provádět pouze akreditovaná pracoviště

Kdo provádí odborné měření hluku?

 • Nejčastěji Státní zdravotní ústav, 
 • oblastní zdravotní ústavy, 
 • a mnoho soukromých firem.

„Zákon zaměstnavateli ukládá tzv. kategorizaci prací. To znamená posouzení rizik na pracovišti (včetně hluku) a zařazení do jedné ze 4 kategorií, na které pak navazují ochranná opatření. A jedině v kategorii 1 není povinné hluk měřit – třeba když je na pracovišti zdrojem hluku stroj, který má od výrobce deklarovanou nižší hlučnost. Ale jakmile si zaměstnavatel není jistý, zda limit nepřekračuje – nezná třeba míru hlučnosti daného stroje, pak je ze zákona povinen nechat si ji změřit akreditovaným pracovištěm.“

Marcela Růžičková, lektorka BOZP a první pomoci ve společnosti ERBO 1

Naměřený výsledek překračuje limity hluku na pracovišti, co s tím?

Jako výsledek měření dostanete od akreditovaného pracoviště protokol s naměřenými hodnotami. Ten slouží jako podklad pro zařazení pracoviště do jedné ze 4 kategorií dle rizikovosti práce a k přijetí návazných ochranných opatření. Pokud se ukáže, že expozice hluku na pracovišti přesahuje povolený limit, pravděpodobně budete muset provést jedno (či více) z těchto opatření:

 1. Odstraňte nebo zeslabte zdroje zvuku – snažte se snížit hluk, který způsobují stroje použitím tlumičů, zakrytováním strojů, kontrolou správného fungování strojů nebo i přesunem stroje na jiné místo.
 2. Zamezte šíření hluku – vhodným zařízením prostoru můžete změnit jeho akustické vlastnosti a šíření hluku tak významně omezit. Pomoci mohou akustické obklady stěn a stropu, protihlukové zástěny nebo třeba izolační materiály, které pohlcují hluk. 

Čtěte, jak zlepšit akustiku v open-space kanceláři, aby se kolegům dobře pracovalo >>

 1. Zaměstnance vybavte ochrannými prostředky – Podle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací má zaměstnavatel povinnost od 80 dB poskytnout zaměstnancům účinné ochranné pomůcky – tedy špunty do uší nebo mušlové chrániče sluchu (sluchátka) a od 85 dB je dokonce zaměstnavatel povinen jejich nošení vyžadovat.

„Neustále potkávám pracovníky s poškozeným sluchem z práce. Zanedbaná je hlavně motivace a edukace – zaměstnanci si často neuvědomují, že poškození sluchu je nevratné a že ochranné pomůcky nosí hlavně kvůli sobě, nikoliv kvůli šéfovi nebo hrozbě pokut,” říká Marcela Růžičková, lektorka BOZP a první pomoci ve společnosti ERBO 1.

Jaká sluchátka zvolit?

 • Při překročení expozice hluku do 10 dB se doporučují zátkové chrániče, 
 • při expozici nad 95 dB vyberte chrániče sluchátkové,
 • nad 100 dB se využívají protihlukové přilby.

Při práci v nadměrném hluku jsou povinné přestávky

Pokud jsou zaměstnanci vystaveni hluku překračujícímu přípustný expoziční limit, mají dle zákona nárok na bezpečnostní přestávku

 • První přestávka dlouhá nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. 
 • Následné přestávky o minimální délce 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. 
 • Poslední, opět minimálně 10minutovou přestávku si zaměstnanec vybírá nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. 

Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec vystaven hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.
Pokud potřebujete poradit s výběrem ochranných prostředků dle BOZP či s odhlučněním pracoviště, obraťte se na nás, rádi vám nabídneme řešení na míru.

Stáhněte si tahák k nadměrnému hluku na pracovišti

To nejdůležitější z článku jsme pro vás sepsali do infografiky. Stáhněte si ji a sdílejte s kolegy, ať také vědí, co mohou proti hluku na pracovišti dělat. 

2024_05_Nadmerny_hluk_na_pracovisti
Plakát si stáhněte a sdílejte s kolegy, ať také ví, co mohou proti nadměrnému hluku dělat.


Další články, které vám pomohou